[title]

Utsåld programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

25-26 oktober samlades ca 100 deltagare för programkonferensen Förnybara drivmedel och system i Uppsala. På programmet stod, utöver presentationer av resultat från 29 projekt genomförda inom samverkansprogrammet, keynotes från aktörer inom såväl politik, myndighet och industri, information om framtida strategiska satsningar, pitch av nya projektidéer inom förnybara hållbara drivmedel samt givetvis mingel och nätverksmöjligheter. Konferensen samarrangerades av Energimyndigheten, f3 och Plattform för livscykelperspektivet som projektleds av Swedish Life Cycle Center. Värd för konferensen var SLU Campus Ultuna.

Sammantaget gav de två konferensdagarna många olika perspektiv längs med hela värdekedjan för förnybara hållbara drivmedel, vilket i sin helhet beskriver väl vad samverkansprogrammet vill verka för och förmedla kunskap om - systemanalys. Detta innebär tvärvetenskapliga angreppssätt som involverar aktörer från många discipliner, till exempel både ingenjörer och samhällsvetare. För att förverkliga och tillämpa tekniker och andra typer av lösningar krävs samverkan mellan långt fler. En av konferensens inbjudna talare var Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott. Hon menade att utmaningarna för att nå klimatmålen och en fossilfri fordonsflotta hänger på en rad olika byten, nämligen de av transportslag, bränsle, samhällsplanering och vanor.

f3 önskar tacka alla talare och övriga presentatörer för två mycket lärorika dagar. De flesta av konferensens presentationer finns tillgängliga i listan nedan.

Projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Session 1: Råvaror och processer för produktion av förnybara drivmedel (Introduktion av Joakim Lundgren, Bio4Energy/LTU)

Session 2: Förnybara drivmedel ur ett utökat systemperspektiv - effekter, möjligheter och hinder (Introduktion av Björn Fredriksson Möller, E.on Gas)

Session 3: Analys av drivmedel och deras roll ur olika perspektiv (Introduktion av Eva Iverfeldt, Scania)

Session 4: Styrmedel för omställning i praktiken - exempel från fallstudier (Introduktion av Håkan Johansson, Trafikverket)

Keynotes och övriga presentationer

 

Short summary in English:

Last week, October 25-26, the concluding program conference for the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems was held at SLU in Uppsala. The event attracted close to 100 participants during both days, who came to listen to keynotes from politicians and industry, presentations of results from 29 projects carried out within the program, and ten new ideas for projects within the field of renewable sustainable transportation fuels. The conference was arranged by the Swedish Energy Agency, f3 centre and the Swedish Life Cycle Center. A majority of the conference presentations is available in the attached list.