Methanol production via black liquor gasification with expanded raw material base

Methanol production via black liquor gasification with expanded raw material base

Effective utilization of by-products of biochemical fuel production is crucial for its development and there is a need to expand the raw material base for black liquor gasification. These are the reasons for this projects' aims to environmentally and techno-economically evaluate co-gasification of black liquor and by-products of biochemical fuel production (glycerol and fermentation residues) and pyrolysis of forest residues for the production of bio-methanol. The Swedish technical production potential of two different grades of methanol (crude methanol and grade AA) via the production chains will also be assessed.

The project complements two currently ongoing research projects at Luleå University of Technology where experimental studies regarding blending of the above materials in black liquor are carried out.

The full report is available below. The project has also produced the following scientific publication:

Metanolproduktion via svartlutsförgasning med utökad råvarubas

Att effektivt kunna utnyttja biprodukter från biokemisk drivmedelsframställning är avgörande för produktionsutvecklingen, och det finns ett behov av att utvidga råvarubasen vid svartlutsförgasning. Med denna bakgrund syftar detta projekt till att göra en miljömässig och teknoekonomisk analys av samförgasning av svartlut och biprodukter från biokemisk drivmedelsproduktion (glycerol och fermenteringsrester) samt pyrolysvätska från skogrester för produktion av biometanol. Den tekniska produktionspotentialen i Sverige av två olika metanolkvaliteter (råmetanol och grade AA) via de nämnda produktionskedjorna kommer också att bedömas.

Projektet kompletterar bland annat två aktuella forskningsprojekt vid Luleå Tekniska Universitet där experimentella studier med inblandning av ovanstående material i svartlut genomförs.

Fullständig slutrapport från projektet är tillgänglig nedan och en vetenskaplig artikel länkas ovan.

Deltagare/Participants:

  • Bio4Energy (LTU)Joakim Lundgren, Lara Carvalho & Elisabeth Wetterlund & Erik Furusjö
  • IVL/Bio4Energy: Erik Furusjö
  • Lunds universitet: Pål Börjesson & Johanna Olofsson
  • Perstorp BioProducts AB: Golnar Azimi

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/Sigurd Decroos