Methanol production via black liquor gasification with expanded raw material base

Methanol production via black liquor gasification with expanded raw material base

Effective utilization of by-products of biochemical fuel production is crucial for its development and there is a need to expand the raw material base for black liquor gasification. These are the reasons for this projects' aims to environmentally and techno-economically evaluate co-gasification of black liquor and by-products of biochemical fuel production (glycerol and fermentation residues) and pyrolysis of forest residues for the production of bio-methanol. The Swedish technical production potential of two different grades of methanol (crude methanol and grade AA) via the production chains will also be assessed.

The project complements two currently ongoing research projects at Luleå University of Technology where experimental studies regarding blending of the above materials in black liquor are carried out.

As a delivery from the project, the following scentific publication has been prepared and will be linked here when available:

  • Carvalho, L., Lundgren, J., Wetterlund, E., Wolf, J. & Furusjö, E. (2017). Methanol production via black liquor co-gasification with expanded raw material base – Techno-economic assessment. Manuscript, submitted.

To avoid interferance with the scientific peer review process, the full report is not published here but can be sent on request from the project leader. In the mean time, the summary from the report is available below.

Metanolproduktion via svartlutsförgasning med utökad råvarubas

Att effektivt kunna utnyttja biprodukter från biokemisk drivmedelsframställning är avgörande för produktionsutvecklingen, och det finns ett behov av att utvidga råvarubasen vid svartlutsförgasning. Med denna bakgrund syftar detta projekt till att göra en miljömässig och teknoekonomisk analys av samförgasning av svartlut och biprodukter från biokemisk drivmedelsproduktion (glycerol och fermenteringsrester) samt pyrolysvätska från skogrester för produktion av biometanol. Den tekniska produktionspotentialen i Sverige av två olika metanolkvaliteter (råmetanol och grade AA) via de nämnda produktionskedjorna kommer också att bedömas.

Projektet kompletterar bland annat två aktuella forskningsprojekt vid Luleå Tekniska Universitet där experimentella studier med inblandning av ovanstående material i svartlut genomförs. I väntan på vetenskaplig publicering av en inskickad artikel kan projektets slutrapport inte publiceras. Den skickas dock på begäran av projektledaren. Sammanfattningen från rapporten är tillgänglig nedan.

Deltagare/Participants:

  • Bio4Energy (LTU)Joakim Lundgren, Lara Carvalho & Elisabeth Wetterlund & Erik Furusjö
  • IVL/Bio4Energy: Erik Furusjö
  • Lunds universitet: Pål Börjesson & Johanna Olofsson
  • Perstorp BioProducts AB: Golnar Azimi

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/Sigurd Decroos

Related documents

Document Type Size
pdf 152.39 KB