Long-term sustainability evaluation of fossil free fuels production concepts

Long-term sustainability evaluation of fossil free fuels production concepts

The development of fossil free fuels will take place in a situation with successively, probably radical, changing conditions regarding surrounding energy system, energy prices and policy instruments. This means that the conditions economically and environmentally for fossil free fuel concepts will not be the same as today. There is therefore a strong need for methods dealing with economic and environmental consequences for new bio-based fuel concepts in different future scenarios.

In this project, ongoing developments generally in this area and especially in three Swedish research groups from Luleå University of Technology (LTU), Lund University (LU) and Chalmers Universty of Technology are analyzed and compared and possible combinations of methods are identified. The project aim is to contribute to a firm knowledge base for decision-making about biofuel developments in industry as well as in policy-making.

Långsiktig hållbarhetsutvärdering av fossilfria drivmedelsproduktionskoncept

Framtida utveckling av fossilfria drivmedel kommer troligen att ske under kraftigt förändrade förutsättningar med avseende kringsystem, energipriser och styrmedel. Detta innebär att de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för fossilfria drivmedel inte kommer att vara desamma som idag. Därför behövs det metoder som hanterar detta under olika framtida scenarier.

Detta projekt har analyserat och jämfört utvecklingen området dels generellt, dels specifikt vid tre svenska forskargrupper från Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Chalmers, med målet att identifiera möjliga metodkombinationer. Projektet är ett bidrag till kunskapsbasen om hur strategiska beslutsunderlag i industrin och hos politiska beslutsfattare inom detta område kan förbättras.

Deltagare/participants:

  • Chalmers: Simon Harvey
  • Luleå tekniska universitet: Åsa Kastensson
  • Lunds universitet: Pål Börjesson

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/Hans Thoursie

Related documents