Actor networks, local policy instruments, and public procurement that supports biogas development

Actor networks, local policy instruments, and public procurement that supports biogas development

Municipalities and counties are important users of transport services and play a central role for biogas development. These actors can affect hinders and incentives along the value chain for locally produced transport fuels, e.g. through green public procurement. The municipality/county may also play an active role in actor networks that actively bring together different stakeholders.

The establishment of strong actor networks is crucial for the emergence of biogas systems, which requires that heterogeneous actors with complementing competences and resources cooperate. This project aims at delivering decision support for the design of local policy instruments and public procurement as well as recommendations for municipalities and counties in their role as network leaders. The project includes three case studies – Luleå, Gotland, and Gothenburg – that represent different regional contexts. An active network including a large number of municipalities is associated with the project.

Nätverk, lokala styrmedel och offentlig upphandling som främjar biogasutveckling

Kommuner och landsting kan som användare och utförare av transporttjänster spela en viktig roll för att stödja biogasutvecklingen. Dessa aktörer kan påverka hinder och incitament längs värdekedjan för lokalt producerade drivmedel, till exempel genom så kallad grön offentlig upphandling. Kommunen och landstinget kan också spela en aktiv i roll aktörsnätverk som för samman olika intressenter.

Etablerandet av starka aktörsnätverk är betydelsefullt för framväxten av biogassystem, som förutsätter att heterogena aktörer med kompletterande kompetenser och resurser samarbetar. Projektet syftar till att ta fram beslutsunderlag för utformning av styrmedel och upphandling på lokal nivå samt rekommendationer för kommuner i deras roll som nätverksledare. Projektet utförs genom tre fallstudier: Luleå, Gotland och Göteborg, som representerar olika regionala förutsättningar och knyts till ett aktivt nätverk bestående av ett stort antal drivande kommuner kallat ”Miljö och Hälsa i Upphandling”.

Deltagare/Participants

  • IVL Svenska miljöinstitutet: Tomas Lönnqvist, Julia Hansson, Anders Hjort & Sven-Olof Ryding
  • Bio4Energy (Luleå tekniska universitet): Robert Lundmark & Patrik Söderholm

Till projektet knyts en referensgrupp bestående av medlemmar från Luleå kommun, Västra Götalandsregionen, Region Gotland, Fyrbodals kommunalförbund, Energigas Sverige, Biogas Öst, Dalsland Miljö- och energiförbund, Energikontoret Sydost, E.on Energilösningar, Lunds universitet, IVL och nätverket "Miljö och hälsa i upphandling".

Kontakta projektledaren/Contact the project manager.