Drop-in fuels from black liquor part streams – bridging the gap between short and long-term technology tracks

Drop-in fuels from black liquor part streams – bridging the gap between short and long-term technology tracks

In this project we investigate possibilities to produce drop-in biofuels from a partial stream of the total black liquor (BL) in kraft pulp mills. Focus is on petrol components, which today has fewer options than renewable diesel, and can thus contribute to the transport system transition on relatively short term and within the reduction obligation system.

Different technology tracks are studied based on lignin liquefaction/hydrotreatment, and BL gasification/synthesis via methanol-to-gasoline. By using only a share of all BL, pulp mills with limited recovery capacity can increase the pulp production. We evaluate both the biofuel production (costs, greenhouse gases (GHG), production potential, technology maturity) and effects on the pulp production from debottlenecking the recovery boiler. Favourable results may increase the drivers for investment in pulp mill integrated production of biofuels with high GHG performance.

The project involves participants from both pulp and refinery industry.

Drop-in-bränslen från svartlutsdelströmmar – överbryggning av gapet mellan kort- och långsiktiga teknikspår

I detta projekt utreds möjligheter att framställa drop-in-biodrivmedel från en delström av det totala svartlutsflödet i sulfatmassabruk. Fokus är på bensinkomponenter, där det idag finns färre alternativ än för förnybar diesel. Detta kan ge bidrag till omställning av transportsystemet även på relativt kort sikt och inom ramen för reduktionsplikten.

Olika teknikspår studeras baserat på 1) ligninförvätskning/vätebehandling, och 2) svartlutsförgasning/syntes via methanol-to-gasoline-processen. Genom att använda endast en del av svartluten kan bruk som begränsas av återvinningskapaciteten öka sin massaproduktion. Detta projekt utvärderar både biodrivmedelsproduktionen (kostnader, effektivitet, växthusgaser, produktionspotential, teknikmognad) och effekter i massabruket av avlastad sodapanna. Gynnsamma resultat kan öka drivkrafterna för investering i massabruksintegrerad produktion av drivmedel med hög växthusgasprestanda.

Projektet involverar industrideltagare från både massa- och raffinaderiindustri.

Deltagare/participants:

  • Bio4Energy (Luleå tekniska universitet): Elisabeth Wetterlund, Yawer Jafri & Fredrik Granberg
  • RISE: Erik Furusjö, Johanna Mossberg & Karin Lindgren
  • SunCarbon AB: Christian Hulteberg
  • Smurfit Kappa Kraftliner: Klaas va der Vlist & Bo Johansson
  • Preem: Henrik Rådberg
  • Södra: Henric Dennergård

Kontakta projektledaren/contact the project manager