Klimatpåverkan från flygresor ökar kraftigt och enligt prognoserna fortsätter ökningen. Samtidigt har den svenska flygbranschen antagit ett mål att all trafik från landets flygplatser ska vara fossilfri år 2045. Biojetutredningen, som presenterades den 4 mars, lade fram som huvudförslag att införa en reduktionsplikt för flyget, med syfte att öka inblandningen av biodrivmedel i flygbränslet, vilket f3 skrev om.

Den 27 maj i Göteborg anordnar f3 tillsammans med Chalmers styrkeområden Energi och Transport ett lunchseminarium med titeln “Biobränsle, styrmedel, flygskam – Hur kan flyget minska sin klimatpåverkan?”. I programmet medverkar bland andra Maria Wetterstrand som varit Biojetutredningens ordförande. Mer information om seminariet och anmälan finns här.

Other posts

Economy at the rudder for choice of fuel in the shipping sector

When the impact of economic, environmental, social and technical aspects on fuel choice in the maritime sector was investigated within…

Read more »

News | 2019-05-23

What is the role of network management in development of new sustainable technologies?

The project An innovation policy framework and policy options for the development of biorefineries that finished in June 2018 is…

Read more »

News | 2019-02-20

Article published in Energy about sector-specific policy instruments

In April, the summarized results from the f3 project Gasification-based biofuels – Greenhouse gas emissions and profitability analysis with general…

Read more »

News | 2018-09-18

Choice of method or choice of results?

One of the first projects to publish results from the first phase of the Swedish Energy Agency and f3 collaborative…

Read more »

News | 2018-08-07

See all news »