Collaboration, systems and networking are key properties of f3 as well as the collaborative research program Renewable transportation fuels and systems. In two series of stories, f3 Stories and Fokus på (translated as “Focus on”), we describe how this translates concretily in regard to partners, project participants, research results and stakeholders making use of the results. The aim is to present a picture about the benefits of the activities of f3 and the research program activities, and to show what they can offer to different stakeholders.

The stories have been produced by the f3 centre office for f3 and the collaborative research program in close collaboration with journalist Annika Söderpalm. All stories are written in Swedish.

STORY CATEGORIES

f3 Stories – Series of stories about f3

Fokus på – Series of stories about the collaborative research program Renewable transportation fuels and systems

Reports

Search for specific projects, fact sheets and reports on the page Publications »

Sorting of reports

FOCUS ON: Renewable transportation fuels – from technologic potential to practical use in society

It is beyond doubt that human activity affects the climate. Emissions of greenhouse gases have increased since the beginning of…

Read more »

Focus On  | 2017-10-23

Biofuel stakeholders cooperate in the project series BeWhere Sweden (f3 Stories no. 6)

Det talas idag en hel del om förnybara drivmedel. Regeringen har beslutat att Sveriges energiförsörjning ska vara hållbar, resurseffektiv och…

Read more »

f3 Stories  | 2017-06-28

European collaboration for transition fo renewable transportation fuels (f3 Stories no. 5)

För att utveckla förnybara drivmedel framgångsrikt och i stor skala, krävs samverkan kring både svenska och europeiska satsningar på forskning…

Read more »

f3 Stories  | 2017-05-04

Collaboration and a systemic approach are keys to high quality research (f3 Stories no. 3)

Det händer att forskare har skygglappar och forskar på med sitt eget utan att vara särskilt medvetna om vad som…

Read more »

f3 Stories  | 2014-02-02

Collective competence bring wiser choices on the road to future transportation fuels (f3 Stories no. 2)

Den unika styrkan med f3 är bredden i nätverket. Det tycker Eva Lind Grennfelt, Preem och Per Erlandsson, Lantmännen Energi,…

Read more »

f3 Stories  | 2013-11-15

Several best choices for future biofuels (f3 Stories no. 1)

Ett av EU:s klimatmål är att tio procent av drivmedlen inom transportsektorn ska vara förnybara år 2020. För att detta…

Read more »

f3 Stories  | 2013-06-18