Faktablad

Sök efter specifika projekt, faktablad och reportage på sidan Publikationer »

Sortering av faktablad

Styrmedel för minskade utsläpp av växthusgaser från den svenska fordonsflottan

Sverige har som mål att transportsektorn ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 70% till 2030 (jämfört med år 2010),…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2021-10-12

Vätgas

Vätgas, H2, är en flexibel energibärare med många möjliga tillämpningar och en av dem är som drivmedel i fordon. Vätgas…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2021-09-13

EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. The EU Renewable Energy Directive (RED II) establishes that a minimum of…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2021-06-21

Elvägar

(Faktabladet är för tillfället enbart tillgängligt på engelska.) Electric Road Systems (ERS) allow vehicles to charge whilst driving, with electricity…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2021-05-10

Elektrobränslen

Elektrobränslen är ett sätt att producera förnybara energibärare från förnybar el som kan användas i de delar av transportsektorn där…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2021-04-12

Missuppfattningar kring användningen av skogsbiomassa för att begränsa klimatförändringar

I många artiklar och i media hörs uttalanden [1, 2] om klimateffekterna av att använda biomassa från skogen för energiändamål. Vissa…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2021-03-17

Termokemisk omvandling av lignocellulosa

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Lignocellulosic biomass can be converted into fuels and chemicals using thermochemical or…

Läs mer »

 • Typ: Omvandlingsprocesser

Faktablad | 2020-05-12

Biokemisk omvandling av lignocellulosa

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Lignocellulosic biomass can be converted into fuels and chemicals using thermochemical or…

Läs mer »

 • Typ: Omvandlingsprocesser

Faktablad | 2020-05-11

Bioflygbränsle, Biojet

Jet A1, också benämnt som flygfotogen eller jetbränsle, är det drivmedel som används i flygplan och helikoptrar drivna med jetmotorer.

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2020-02-11

Indirekt ändrad markanvändning – ILUC

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på svenska. Förhållanden mellan markanvändning och biodrivmedel diskuteras i många sammanhang. Att uppta mark…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2019-11-21

B100 (Biodiesel)

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. B100 is a diesel fuel consisting of 100% fatty acid methyl esters…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-08-14

FAME, Fatty acid methyl esters

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Fatty acid methyl ester, FAME, is a nontoxic, biodegradable biodiesel that can…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-06-28

Dimetyleter, DME

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Dimethyl ether (DME) can be produced from coal, natural gas or biomass…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-05-04

Metanol

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Methanol is the simplest form of alcohol and it is produced via…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-05-04

HEFA/HVO, Hydroprocessed Esters and Fatty Acids

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids), also called HVO (Hydrotreated Vegetable Oil),…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2016-08-10

Biogas/Biometan/SNG

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Biomethane is a gaseous fuel which consists of mainly methane. Biomethane is…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2016-08-10

Bioetanol

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Bioethanol is the most commonly used biofuel for transportation. It can be…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2015-02-03

Restprodukter från jordbruket

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Residues from agriculture include a variety of products, such as straw from…

Läs mer »

 • Typ: Råvara

Faktablad | 2015-02-02

Energigrödor från jordbruket

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Energy crops are crops produced with the objective to be used in…

Läs mer »

 • Typ: Råvara

Faktablad | 2015-02-02

Restprodukter från skogen

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Main forestry products are timber and pulpwood, but residues from forestry, such…

Läs mer »

 • Typ: Råvara

Faktablad | 2015-02-02