Faktablad

Sök efter specifika projekt, faktablad och reportage på sidan Publikationer »

Sortering av faktablad

Termokemisk omvandling av lignocellulosa

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Lignocellulosic biomass can be converted into fuels and chemicals using thermochemical or…

Läs mer »

 • Typ: Omvandlingsprocesser

Faktablad | 2020-05-12

Biokemisk omvandling av lignocellulosa

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Lignocellulosic biomass can be converted into fuels and chemicals using thermochemical or…

Läs mer »

 • Typ: Omvandlingsprocesser

Faktablad | 2020-05-11

Bioflygbränsle, Biojet

Jet A1, också benämnt som flygfotogen eller jetbränsle, är det drivmedel som används i flygplan och helikoptrar drivna med jetmotorer.

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2020-02-11

Indirekt ändrad markanvändning – ILUC

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på svenska. Förhållanden mellan markanvändning och biodrivmedel diskuteras i många sammanhang. Att uppta mark…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2019-11-21

B100 (Biodiesel)

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. B100 is a diesel fuel consisting of 100% fatty acid methyl esters…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-08-14

FAME, Fatty acid methyl esters

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Fatty acid methyl ester, FAME, is a nontoxic, biodegradable biodiesel that can…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-06-28

Dimetyleter, DME

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Dimethyl ether (DME) can be produced from coal, natural gas or biomass…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-05-04

Metanol

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Methanol is the simplest form of alcohol and it is produced via…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-05-04

EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. The EU Renewable Energy Directive (RED) establishes that a minimum of 10%…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2017-02-20

HEFA/HVO, Hydroprocessed Esters and Fatty Acids

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids), also called HVO (Hydrotreated Vegetable Oil),…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2016-08-10

Biogas/Biometan/SNG

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Biomethane is a gaseous fuel which consists of mainly methane. Biomethane is…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2016-08-10

Bioetanol

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Bioethanol is the most commonly used biofuel for transportation. It can be…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2015-02-03

Restprodukter från jordbruket

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Residues from agriculture include a variety of products, such as straw from…

Läs mer »

 • Typ: Råvara

Faktablad | 2015-02-02

Energigrödor från jordbruket

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Energy crops are crops produced with the objective to be used in…

Läs mer »

 • Typ: Råvara

Faktablad | 2015-02-02

Restprodukter från skogen

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Main forestry products are timber and pulpwood, but residues from forestry, such…

Läs mer »

 • Typ: Råvara

Faktablad | 2015-02-02