Om projektet

Projektet ska leda till bättre data för LCA på drivmedel i Sverige, och är en uppdatering och komplettering av tidigare projekt inom f3 (INFOGA LÄNKAR NÄR SIDORNA ÄR KLARA).

Utifrån användningsstatistik för drivmedel på den svenska marknaden ska data för i Sverige relevanta drivmedelskomponenter tas fram ur litteratur och i kontakt med branchaktörer.  Fokus läggs på de komponenter som saknar data i tidigare projektleveranser. Där det är möjligt och relevant kommer data som finns där idag att uppdateras. I synnerhet för drivmedel som helt eller delvis produceras i Sverige ska validering göras mot existerande produktionsdata. Publicerad data avses dock ej vara kopplad till en specifik anläggning.

Fakta

Projektledare
Tomas Rydberg, IVL

Kontakt
tomas.rydberg@ivl.se

Tidplan
Juni - november 2017

Total projektkostnad
250 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter