Samverkan, system och nätverkande utmärker såväl f3 som samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Två olika reportageserier, f3 Stories och Fokus på, beskriver vad detta innebär i konkreta sammanhang genom att synliggöra parter, projektdeltagare, resultat och avnämare av resultat. Målet är att ge en bild av nyttan av verksamheterna, vad projekt och aktiviteter kan mynna ut i för olika aktörer.

Reportagen har framställts av kansliet för f3 och samverkansprogrammet i nära samarbete med journalisten Annika Söderpalm.

BENÄMNINGAR

f3 Stories – Reportageserie om f3

Fokus på – Reportageserie om samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Reportage

Sök efter specifika projekt, faktablad och reportage på sidan Publikationer »

Sortering av reportage

FOKUS PÅ: Förnybara drivmedel – från teknisk potential till praktisk samhällsnytta

Att vår mänskliga aktivitet påverkar klimatsystemet står helt klart. Utsläppen av växthusgaser har ökat allt sedan industrialismens början, och halterna…

Läs mer »

Fokus på  | 2017-10-23

Biodrivmedelsaktörer samverkar i projektserien BeWhere Sweden

Det talas idag en hel del om förnybara drivmedel. Regeringen har beslutat att Sveriges energiförsörjning ska vara hållbar, resurseffektiv och…

Läs mer »

f3 Stories  | 2017-06-28

Europeisk samverkan för omställning till förnybara drivmedel

För att utveckla förnybara drivmedel framgångsrikt och i stor skala, krävs samverkan kring både svenska och europeiska satsningar på forskning…

Läs mer »

f3 Stories  | 2017-05-04

Samverkan och systemsyn är nycklar till forskning av hög kvalité

Det händer att forskare har skygglappar och forskar på med sitt eget utan att vara särskilt medvetna om vad som…

Läs mer »

f3 Stories  | 2014-02-02

Samlad kompetens ger klokare val på väg mot framtidens drivmedel

Den unika styrkan med f3 är bredden i nätverket. Det tycker Eva Lind Grennfelt, Preem och Per Erlandsson, Lantmännen Energi,…

Läs mer »

f3 Stories  | 2013-12-19

Framtidens bästa biodrivmedel är inte ett utan flera

Ett av EU:s klimatmål är att tio procent av drivmedlen inom transportsektorn ska vara förnybara år 2020. För att detta…

Läs mer »

f3 Stories  | 2013-06-18