Biodrivmedelsaktörer samverkar i projektserien BeWhere Sweden

Det talas idag en hel del om förnybara drivmedel. Regeringen har beslutat att Sveriges energiförsörjning ska vara hållbar, resurseffektiv och…

Läs mer »

Europeisk samverkan för omställning till förnybara drivmedel

För att utveckla förnybara drivmedel framgångsrikt och i stor skala, krävs samverkan kring både svenska och europeiska satsningar på forskning…

Läs mer »

Samverkan och systemsyn är nycklar till forskning av hög kvalité

Det händer att forskare har skygglappar och forskar på med sitt eget utan att vara särskilt medvetna om vad som…

Läs mer »

Samlad kompetens ger klokare val på väg mot framtidens drivmedel

Den unika styrkan med f3 är bredden i nätverket. Det tycker Eva Lind Grennfelt, Preem och Per Erlandsson, Lantmännen Energi,…

Läs mer »

Framtidens bästa biodrivmedel är inte ett utan flera

Ett av EU:s klimatmål är att tio procent av drivmedlen inom transportsektorn ska vara förnybara år 2020. För att detta…

Läs mer »