Nyheter från f3

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Läs mer »

Nyheter | 2024-04-02

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Läs mer »

Nyheter | 2024-03-12

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Läs mer »

Nyheter | 2023-12-18

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-27

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-16

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Läs mer »

Nyheter | 2023-10-12

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Läs mer »

Nyheter | 2023-08-28

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Läs mer »

Nyheter | 2023-04-26

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Läs mer »

Nyheter | 2023-03-06

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Läs mer »

Nyheter | 2023-02-08

Swedavia ny medlem i f3

Nu är det klart att statligt ägda Swedavia förstärker f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel som ny medlem. Det innebär att…

Läs mer »

Nyheter | 2022-12-15

BRA vinner hållbarhetspris – skänker prispengar till f3

Transportföretagens hållbarhetspris 2022 delades ut den 19 oktober till flygbolaget BRA, Braathens Regional Airlines. I konkurrens med två finalister vann…

Läs mer »

Nyheter | 2022-10-20

Kostnaden för att minska klimatutsläpp i olika sektorer kan jämföras med hjälp av modell

Ny forskning visar på hur kostnader inom energisystemet som helhet kan påverkas av höga krav på inblandning av flytande biodrivmedel.

Läs mer »

Nyheter | 2022-10-05

Nytt biodrivmedel kan minska sjöfartens utsläpp

Restprodukter från skogen kan bli ett efterfrågat svavelfritt marinbränsle. Ett nytt drivmedel har skapats och testats i labbmiljö. Biprodukter från…

Läs mer »

Nyheter | 2022-06-29

Klimat- och kostnadsnytta när bioolja framställs i integrerad process

Syrefattig bioolja framställt från exempelvis skogsrester lämpar sig väl som råvara för biobaserade drop in-drivmedel. I en jämförelse mellan fyra…

Läs mer »

Nyheter | 2022-06-23

Ökad elektrifiering och biodrivmedel krävs för att nå klimatmål

Ny forskning visar att både ökad elektrifiering och reduktionsplikt krävs om man vill minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk…

Läs mer »

Nyheter | 2022-06-22

Flera vägar leder rätt

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Läs mer »

Nyheter | 2022-06-17

Hybridteknik med el mångdubblar produktionen av biodrivmedel

Produktionen av biodrivmedel kan öka två till tre gånger om el tillförs produktionsprocessen. Metoden har potential att göra Sverige självförsörjande…

Läs mer »

Nyheter | 2022-06-16

Svenska reduktionsplikten minskar klimatutsläppen från transporter mest

Ökade drivmedelspriser har lett till ifrågasättanden av den svenska reduktionsplikten. Men reduktionsplikten har varit avgörande för Sveriges kraftigt minskade klimatutsläpp…

Läs mer »

Nyheter | 2022-06-07

Biomassaproduktion i multifunktionella system lindrar miljöproblematik

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till dess negativa miljöeffekter. Med förändrad markanvändning och multifunktionella produktionssystem…

Läs mer »

Nyheter | 2022-05-30

Variationer i LCA-ramverk ger olika svar om biodrivmedels miljöpåverkan

Många aktörer använder livscykelanalys (LCA) när de ska fatta beslut grundade på förnybara drivmedels miljöpåverkan. En jämförelse mellan tre ramverk…

Läs mer »

Nyheter | 2022-05-25

Poppelodling kan öka tillgången till inhemsk bioråvara

I Sverige finns mycket goda förutsättningar att storskaligt odla poppel eller andra snabbväxande lövträd som biomassabas till drivmedel. Forskning visar…

Läs mer »

Nyheter | 2022-05-23

Fem webbinarier om ny forskning på förnybara drivmedel

Forskningen inom samverkansprogrammet täcker in många olika aspekter av förnybara drivmedel och system. Under våren återstår fem digitala tillfällen att…

Läs mer »

Nyheter | 2022-04-28

Biodrivmedel är klimat- och kostnadseffektivt för framtida flyg och sjöfart

Förnybara drivmedel för sjöfarten och flyget kommer att spela en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och…

Läs mer »

Nyheter | 2022-04-21

Vätgasproduktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas

Framtidens multitankstation kan komma att producera förnybar vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering av…

Läs mer »

Nyheter | 2022-04-20

Infångat kol ger klimatneutralt flygbränsle

Klimatpåverkan från flyget kan elimineras fullt ut om produktionen av flygbränsle kombineras med infångning och lagring av koldioxid. I produktionsprocesser…

Läs mer »

Nyheter | 2022-04-12

Mångdubblad produktion av biodrivmedel med ny teknikkombination

En utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att betydligt mer av kolet i råvaran kan…

Läs mer »

Nyheter | 2022-04-06

På rätt väg? Delta i Stockholm den 8 juni!

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Läs mer »

Nyheter | 2022-03-25

Tillgängliga inspelningar från vårens första webbinarier

Missade du de första webbinarierna i serien med resultat från samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system? Eller deltog du och vill…

Läs mer »

Nyheter | 2022-03-21

f3 summerar 2021

Nu finns vår årsrapport för 2021 publicerad! Du kan läsa och ladda ner den här. I årsrapporten…

Läs mer »

Nyheter | 2022-03-17

Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

Sjöfarten visar stort intresse för att ta nästa steg i sin omställning. Att byta till förnybara drivmedel kan bli fullt…

Läs mer »

Nyheter | 2022-03-09

Öppna webbinarier i vår

Hur minskar transportsektorns fossilberoende och accelererar användningen av förnybara alternativ där de ger störst koldioxidreduktioner? Vad betyder det att kunna…

Läs mer »

Nyheter | 2022-03-07

Fler samhällsnyttor än klimatet kan värderas med ny metod

Förnybara drivmedel värderas idag huvudsakligen för sin klimatnytta. En nyutvecklad metod sätter pris på fler nyttor som har betydelse för…

Läs mer »

Nyheter | 2022-02-11

Vattenburen kollektivtrafik kan bli fossiloberoende på flera sätt

Genom att knyta samman noder och avlasta väg- och spårbunden trafik är den vattenburna kollektivtrafiken viktig i ett effektivt kollektivtrafiksystem.

Läs mer »

Nyheter | 2022-02-11

Ökat uttag av svensk HVO-råvara kan ersätta delar av importen

HVO är Sveriges mest använda biodrivmedel, men merparten importeras eller tillverkas av importerad råvara. Har våra rika inhemska råvarutillgångar potential…

Läs mer »

Nyheter | 2022-02-08

Lastkapacitet och tankinfrastruktur viktiga för massgodstransporter med bränsleceller

Fordon för massgodstransporter i tätortsmiljö ställer särskilda krav när det gäller lastkapacitet och lokalisering av tankinfrastruktur. Möjliga fossilfria alternativ till…

Läs mer »

Nyheter | 2022-02-02

Vårens webbinarier om förnybara drivmedel och system

Vilka råvaror kan vi använda för biodrivmedelsproduktion och hur bör de utvinnas? Vad är potentialen för olika nya framställningstekniker eller…

Läs mer »

Nyheter | 2022-01-28

Konsekvenser av olika LCA-regelverk för biodrivmedelsproducenter

Det blir allt viktigare att använda sig av livscykelanalyser (LCA) och informationen som dessa kan ge i olika interna och…

Läs mer »

Nyheter | 2021-12-20

Shaping the biomass energy discourse

Over a hundred registered participants joined last Friday’s free webinar aimed at bridging knowledge gaps about the use of biomass…

Läs mer »

Nyheter | 2021-12-17

Många perspektiv på möjligheterna med förnybara drivmedel vid årets programkonferens

Klimatpåverkan från transportsektorn kan minskas på flera sätt. Två åtgärdsområden är effektivare fordon och minskningar av transportbehovet. För de nödvändiga…

Läs mer »

Nyheter | 2021-11-23

Vad innebär ett brett utbud av LCA-ramverk?

Miljöprestanda för drivmedel kan beräknas med livscykelanalys, LCA. Men olika LCA-ramverk har olika villkor och angreppsätt vilket kan påverka resultat…

Läs mer »

Nyheter | 2021-11-15

f3 fick besöka Preem

Tidigare i veckan genomfördes ett av två årliga koordinatormöten med cirkulerande värdskap då f3:s medlemmar besökte Preemraff i Lysekil. Preem…

Läs mer »

Nyheter | 2021-10-28

Detaljerat program publicerat för programkonferensen 16-17 november

Hur gör vi verklighet av de bästa förutsättningarna för biodrivmedel och el att på allvar bidra till transportsektorns minskade klimatpåverkan?…

Läs mer »

Nyheter | 2021-10-22

Nytt faktablad täcker in styrmedel för minskade utsläpp från fordonsflottan

I Sverige har vi ett antal nationella styrmedel inriktade mot att minska fordonens användning av fossila drivmedel och utsläpp av…

Läs mer »

Nyheter | 2021-10-15

Svenska HVO-råvaror presenterades i webbinarium

Det finns flera alternativ till importerade råvaror för den svenska HVO-produktionen. I projektet Hållbar HVO-produktionspotential och miljöpåverkan pekar man ut…

Läs mer »

Nyheter | 2021-10-11

EU-överblick ger kontext till svenska styrmedel

Sverige är en av EU:s största konsumenter av biodrivmedel för transporter och också en stor importör. Inom EU påverkas Sverige…

Läs mer »

Nyheter | 2021-10-06

Ingen motsättning mellan biodrivmedel och el

Dröj inte med de lösningar som finns! Både biodrivmedel och elektrifiering behöver användas när Sverige ska kunna minska transportsektorns växthusgasutsläpp.

Läs mer »

Nyheter | 2021-10-05

Vägar mot klimatneutralitet i fokus på årets programkonferens

På årets programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system vill vi fokusera på hur vi för verklighet av förutsättningarna…

Läs mer »

Nyheter | 2021-10-01

Många miljöfördelar med strategisk plantering av fleråriga grödor

En ny studie över mer än 81 000 landskap i Europa visar att storskalig användning av fleråriga grödor effektivt kan…

Läs mer »

Nyheter | 2021-09-28

Oljedådra kan vara resurseffektiv råvara för svensk HVO

Runt 2015 blev HVO en populär inblandningskomponent i drivmedel i Sverige, bland annat för att den kan tankas direkt i…

Läs mer »

Nyheter | 2021-09-27

Tidningen Skärgårdsredaren återger f3:s faktablad om elektrobränslen

I senaste numret av Skärgårdsredaren, medlemstidning för föreningen Skärgårdsredarna, publiceras innehållet på f3:s faktablad om elektrobränslen. Tidningens redaktion anser…

Läs mer »

Nyheter | 2021-09-23

Flera förnybara alternativ för färjor i kollektivtrafik

Många rederier är positiva och väldigt intresserade av att övergå till fossilfria bränslen. Det ser projektgruppen i f3-projektet Förnybara…

Läs mer »

Nyheter | 2021-09-22

Vätgas är ämnet för det senaste faktabladet

Nu finns ett faktablad om vätgas tillgängligt från f3. Det ger en översikt över användning, produktion och lagring av vätgas,…

Läs mer »

Nyheter | 2021-09-21

Skogsrestbaserade drivmedel visar upp god klimatprestanda

Droppar i tanken eller en ny tank? Svaret på frågan om vilket drivmedel som bör tillverkas av skogsrester skiljer sig…

Läs mer »

Nyheter | 2021-09-16

Internationell programkonferens 2019 följs upp med specialnummer av Biomass and Bioenergy

I november 2019 samlades ca 200 deltagare på konferensen Building a sustainable European biofuel industry i Göteborg, ett norskt, brittiskt…

Läs mer »

Nyheter | 2021-09-13

Medierapportering spelar roll i systemskiften

Medierapporteringen om fördelarna med elektrifiering av kollektivtrafiken är kraftfull och har potential att påverka beslutsfattare. Det är en av slutsatserna…

Läs mer »

Nyheter | 2021-09-09

Forskning och fakta behöver återfå sin tyngd i bioenergidebatten

Vi måste nyansera en alldeles för polariserad och missledd debatt. Det var den samlade innebörden i replikskiftet mellan de medverkande…

Läs mer »

Nyheter | 2021-09-03

Drivmedelsjämförelse som underlättar för beslutsfattare

Finns det ett optimalt val? Ny studie jämför klimatnytta, kostnader och resurseffektivitet för tolv biodrivmedel från skogsrester. Analysen är framtagen…

Läs mer »

Nyheter | 2021-08-23

Sant och falskt om biomassans klimatpåverkan

Det pågår en intensiv debatt om användningen av biomassa för olika energiändamål, till exempel drivmedelsproduktion. Diskussionen förs inom skogs- och…

Läs mer »

Nyheter | 2021-06-24

Risker och möjligheter när städer byter biogas mot el i kollektivtrafiken

Vad händer med biogasen när städernas bussflottor elektrifieras? De framtidsbilder som dominerar det offentliga samtalet ger fler svar än klassiska…

Läs mer »

Nyheter | 2021-06-21

Elbilar som ersätter fossilbilar kan ge stora utsläppsminskningar

Förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ger kraftigt minskade koldioxidutsläpp när de ersätts av elbilar. Det visar en ny vetenskaplig…

Läs mer »

Nyheter | 2021-05-31

Stort intresse för kostnader för fossilfria tunga transporter

Ett omfattande datamaterial som bör kunna användas i fler analyser. Så beskrev projektledaren Kristina Holmgren, tidigare på VTI, underlaget som…

Läs mer »

Nyheter | 2021-05-27

Åtta rekommendationer till beslutsfattare om biogas

När bussflottan i flera städer elektrifieras kan det påverka användningen av biogas. Den omställningen kan i sin tur påverka exempelvis…

Läs mer »

Nyheter | 2021-05-19

Vässar produktionstekniken för biodrivmedel till flyget

Redan idag är det tekniskt möjligt att producera biodrivmedel för hela inrikesflygets behov. Nu har forskare vässat tekniken ytterligare för…

Läs mer »

Nyheter | 2021-05-19

Lär om elektrobränslen och elvägar på två nya faktablad

f3 har faktablad inom flera olika ämneskategorier som handlar om transportsektorns hållbara energiförsörjning. Nu finns två nya faktablad publicerade, ett…

Läs mer »

Nyheter | 2021-05-11

Så presterar de fossilfria alternativen för tunga fordon

Eldrift av tunga långväga godstransporter är ett överraskande bra alternativ för omställningen till fossilfritt redan 2030, både ur klimat- och…

Läs mer »

Nyheter | 2021-05-04

Mer biodrivmedel med el-boostad process

Produktionen av biodrivmedel från biomassa kan bli upp till 30 procent effektivare om processen tillförs elenergi. Den mest lovande…

Läs mer »

Nyheter | 2021-04-13

Aktörssamverkan ger viktig kunskap till styrmedelsutveckling för ett fossilfritt jordbruk

Jordbrukets koppling till drivmedel handlar dels om energi för att driva maskiner, dels om aspekter på råvaror och markanvändning i…

Läs mer »

Nyheter | 2021-04-12

En överblick av kunskapsläget för förnybar bensin

Som en del av underlaget till Regeringens utredning Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och…

Läs mer »

Nyheter | 2021-04-08

Känd teknik i ny kombination ger mer biodrivmedel

Ett nytt sätt att kombinera termokemiska tekniker kan bidra till målet att minska klimatutsläppen från transportsektorn. I projektet BioFlex…

Läs mer »

Nyheter | 2021-04-06

Forskning behöver förstås för att göra avtryck

Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system som finansieras av Energimyndigheten och f3 har ambitiösa mål om spridning av forskningsresultat. Utöver…

Läs mer »

Nyheter | 2021-03-25

f3:s årsrapport för 2020

Nu har vi publicerat vår årsrapport för 2020 som berättar om projekt och aktiviteter som genomförts under det gångna året.

Läs mer »

Nyheter | 2021-03-19

Tio fakta om biomassa för energiändamål

Sedan en tid tillbaka pågår en debatt om användningen av biomassa för olika energiändamål. Diskussionen förs såväl på tidningarnas debattsidor,…

Läs mer »

Nyheter | 2021-03-18

Olika lösningar för transportsektorns klimatomställning

Transportsektorns klimatmål hänger starkt ihop med dess energiförsörjning. Möjligheterna för att nå målen kan därför hittas på många områden. Den…

Läs mer »

Nyheter | 2021-02-11

Forskarna hjälper politiken att tolka ritningen över framtidens förnybara drivmedel

Som före detta politiker och nuvarande ordförande för f3 har Annika Åhnberg erfarenheter av att arbeta med både beslutsfattare och…

Läs mer »

Nyheter | 2021-01-21

Skogsrester kan bli viktig råvara för svensk framtida HVO-produktion

Hydrerad vegetabilisk olja, HVO, efterfrågas av allt fler och det är nu det dominerande biodrivmedlet på den svenska marknaden. Men…

Läs mer »

Nyheter | 2020-12-14

Nu kan du titta på årets programkonferens

Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system genomför årligen en programkonferens där resultat från projekt inom programmet presenteras externt. I år…

Läs mer »

Nyheter | 2020-12-01

Möjligheter för massabruk att bidra med förnybara drivmedelskomponenter

Reduktionsplikten ställer krav på inblandning av förnybart i fossila bränslen, men för olika drivmedel behövs olika komponenter. HVO är möjligt…

Läs mer »

Nyheter | 2020-11-18

Biodrivmedel och elektrifiering spelar olika roller men båda behövs

Biodrivmedel, el eller nåt annat? Svaret om vad som på sikt ska ersätta fossila drivmedel är givetvis inte så enkelt…

Läs mer »

Nyheter | 2020-11-12

Politisk vilja grundläggande för biogasframgång

Hur biogasen utvecklas regionalt och lokalt kan bero på enskilda såväl som samspelande faktorer. För en framgångsrik utveckling, det vill…

Läs mer »

Nyheter | 2020-11-09

Webbinarieserien fortsätter den 4 och 11 november

Den 4 respektive 11 november kan du delta i två webbinarier där projektledare för projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och…

Läs mer »

Nyheter | 2020-10-26

252 värdekedjor för framtida drivmedel i uppdaterat referensverk

Nyligen publicerades den femte versionen av en rapport som fått status som referensverk för många aktörer inom drivmedelforskning och -utveckling:…

Läs mer »

Nyheter | 2020-10-20

Årets programkonferens är digital – anmälan har öppnat!

Den 25 november genomförs årets programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system digitalt. I programmet inordnas presentationer från pågående…

Läs mer »

Nyheter | 2020-10-14

Konkurrenskraftiga drop-in-bränslen från massaindustrin ger dubbla vinster

Strategiskt viktiga drop-in-bränslen kan produceras kostnadseffektivt av biprodukter i massaindustrin. Det ger både klimatvinster, ekonomiska vinster och mer pappersmassa. Efterfrågan…

Läs mer »

Nyheter | 2020-10-13

Sex slutsatser om förnybara drivmedel – se hela sändningen

Gårdagens livesändning som vi gjorde för att uppmärksamma f3:s tioårsdag finns nu tillgänglig som inspelning på webben! I den presenterar…

Läs mer »

Nyheter | 2020-10-02

Ekonomi och motorer på plats innan klimatvinster kan tas ut

Fossil diesel har traditionellt varit det i särklass vanligaste bränslet för traktorer, hjullastare och andra arbetsmaskiner. Idag vet man en…

Läs mer »

Nyheter | 2020-09-23

Webinarium om verktyg för lokal biogasutveckling den 4 november

Det andra webinariet i höstens serie med presentationer av resultat från projekt inom samverkansprogrammet genomförs den 4 november och…

Läs mer »

Nyheter | 2020-09-17

Lärorikt om läget för HTL

HTL står för hydrotermisk förvätskning och är en process för att bearbeta organiskt material till bioolja. Biooljan i sin tur…

Läs mer »

Nyheter | 2020-09-10

Betydelsen av styrmedel för hållbara värdekedjor för biodrivmedel

För att nå uppsatta mål om minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn behöver användningen av biodrivmedel öka. I Norden är vi duktiga…

Läs mer »

Nyheter | 2020-09-07

Livesändning 1 oktober – anmälan har öppnat!

Sex forskningsbaserade slutsatser om förnybara drivmedel och klimatmålen har tagits fram inom f3. Med dem visar vi att målet…

Läs mer »

Nyheter | 2020-09-04

Multifunktionella system för markanvändning utgår från samverkande nyttor

Biomassa utgör råvara till mat, fibrer, material och energi och produktionen av dem använder idag hälften av jordens brukbara yta.

Läs mer »

Nyheter | 2020-09-01

Webinarier om resultat från samverkansprogrammet inleds i höst

Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system inleder i höst en serie webinarier där resultaten från projekt i programmet presenteras kortfattat och…

Läs mer »

Nyheter | 2020-08-18

Gröna näringar blir grönare med alkoholer

Klimatskadliga utsläpp från arbetsmaskiner kan närma sig noll med förnybara alkoholer som drivmedel i stället för diesel visar nya…

Läs mer »

Nyheter | 2020-06-26

Vårens utlysning ledde till tolv nya projekt

Nyligen tillkännagavs de första sex projekten efter vårens utlysningen i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Nu kan vi berätta…

Läs mer »

Nyheter | 2020-06-26

Teknikspecifika krav driver smart omställning till en fossilfri fordonsflotta

– Vi ser att teknikspecifika krav i offentliga upphandlingar är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att bidra till en…

Läs mer »

Nyheter | 2020-06-22

Nu tillkännager vi starten av sex nya projekt

Vätgas i multitankstationer. Biltrafikens påverkan på klimatmål. LBG i sjöfarten. Effektiv biomassaanvändning. Snabbväxande lövträd som…

Läs mer »

Nyheter | 2020-06-16

Så kan biogas slå igenom i transportsektorn

Det finns effektiva verktyg för att öka användningen av biogas i den lokala transportsektorn. Beslutsfattare som vill påskynda utvecklingen kan…

Läs mer »

Nyheter | 2020-06-04

f3 lanserar ny kategori för faktablad: omvandlingsprocesser

EU:s förnybarhetsdirektiv definierar biomassa som den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk…

Läs mer »

Nyheter | 2020-05-13

Första koordinatorträffen på distans

I vanliga fall träffas f3:s koordinatorer två gånger årligen hos någon av f3:s parter för att ägna en dag åt…

Läs mer »

Nyheter | 2020-05-11

Årsrapport från 2019

Nu finns f3:s årsrapport för 2019 att ladda ner. I den berättar vi om centrets aktiviteter under året som gått,…

Läs mer »

Nyheter | 2020-03-11

22 ansökningar i senaste utlysningen

22 ansökningar och ett samlat sökt belopp på ca 30 miljoner kronor. Det är resultatet av den tredje utlysningen i…

Läs mer »

Nyheter | 2020-03-04

Landsbygdens röster om hållbar mobilitet i ny rapport

Staden och landsbygden presenterar mycket olika förutsättningar för hållbara transporter. En central skillnad är att mobilitet på landsbygden kanske inte…

Läs mer »

Nyheter | 2020-02-13

Fyra års verksamhet summerat i ny rapport

Åren 2014-2017 var f3 inne i sin andra etapp som centrumbildning och den första programperioden av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och…

Läs mer »

Nyheter | 2020-02-13

Nytt faktablad om bioflygbränsle

Jet A1, också benämnt som flygfotogen eller jetbränsle, är det drivmedel som används i flygplan och helikoptrar drivna med jetmotorer.

Läs mer »

Nyheter | 2020-02-11

f3:s parter fick insyn i Klimatpolitiska rådets arbete

Den 6 februari samlades f3:s parter i Göteborg för den årliga stämman. Utöver den formella stämmans program fick representanterna också…

Läs mer »

Nyheter | 2020-02-10

Beteende i fokus på Transportforum 2020

Transportforum är Nordens största årligen återkommande konferens om transport och infrastruktur. Den har arrangerats sedan 1984 och skulle kunna redovisa…

Läs mer »

Nyheter | 2020-01-13

Videoinspelningar från konferensen är tillgängliga

Samtliga presentationer på konferensen Building a sustainable European biofuel industry i Göteborg i november filmades, och nu finns de allra…

Läs mer »

Nyheter | 2019-12-13

f3-faktablad om förändrad markanvändning publicerat

I många biodrivmedelssammanhang diskuteras påverkan på mark eftersom sättet marken används på får olika effekter, direkt och indirekt. Att uppta…

Läs mer »

Nyheter | 2019-12-10

Studiebesök längs den lokala biogaskedjan

Den 27 november fick f3:s koordinatorgrupp  följa biogasens resa från reningsverket ända fram till kollektivtrafikens busstankar. Det var E.on Malmö…

Läs mer »

Nyheter | 2019-12-02

Tillgängliga presentationer från konferensen

Vi kan nu tillgängliggöra det mesta av materialet från konferensen ”Building a sustainable European biofuel industry” som hölls i Göteborg…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-19

Gränser och olikheter gav värdefulla insikter

Häromveckan förenades representanter för olika aktörer, synsätt och prioriteringar i konferensen Building a sustainable European biofuel industry i Göteborg,…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-18

Scenarier för användning av LGB i Sverige i avslutat f3-projekt

Om vi riktar blicken mot 2030, vad är realistiskt att tro om användningen av LBG i olika sektorer i Sverige?…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-15

Karriärforum och studiebesök hos Volvo Trucks inledde konferens

I anslutning till konferensen ”Building a sustainable European biofuel industry” den 5-6 november anordnades ett par andra aktiviteter som deltagarna…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-14

Utsåld konferens om hållbara drivmedel

Förra veckans konferens mellan norska Bio4Fuels, brittiska Supergen Bioenergy och svenska samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system blev ett välbesökt event…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-11

Fullständigt program för konferensen Building a sustainable European biofuel industry

Den 4-6 november är det dags för konferensen Building a sustainable European biofuel industry i Göteborg. Den är ett…

Läs mer »

Nyheter | 2019-10-24

Tredje utlysningen i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Nu pågår den tredje utlysningen i andra programperioden av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Utlysningen stänger…

Läs mer »

Nyheter | 2019-10-21

Event samlade nyfikna på FoU för gas

Den 30 september deltog f3:s föreståndare Ingrid Nohlgren i eventet ”FoU-dag i gasens tecken”, som anordnades i Göteborg av Energigas…

Läs mer »

Nyheter | 2019-10-09

Producenternas syn på villkoren för biogasutveckling i ny artikel

I mars berättade vi om samverkansprogramprojektet Biogas i transportsektorn – en aktörs- och styrmedelsanalys som intervjuat aktörer längs värdekedjan för…

Läs mer »

Nyheter | 2019-08-12

Stor spännvidd bland de nio nya projekten i samverkansprogrammet

Äntligen kan vi meddela utfallet av vårens utlysning i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Nio projekt har beviljats finansiering…

Läs mer »

Nyheter | 2019-07-02

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en projektworkshop om regional biogasutveckling inom ramen för samverkansprogramprojektet Nätverk, lokala…

Läs mer »

Nyheter | 2019-06-26

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med…

Läs mer »

Nyheter | 2019-06-12

Biobränsle, styrmedel och flygskam – hur kan flyget minska sin klimatpåverkan?

Från vänster på bilden: Jörgen Larsson, Chalmers; Maria Wetterstrand, särskild utredare för Biojetutredningen; Sören Eriksson, Preem; Ingrid Nohlgren, f3 och…

Läs mer »

Nyheter | 2019-05-28

Ekonomin vid rodret när sjöfartsbranschen väljer drivmedel

När ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska aspekter på val av alternativa drivmedel inom sjöfarten undersöktes inom samverkansprogramprojektet Utsikt för…

Läs mer »

Nyheter | 2019-05-23

Visualiseringar för ökad förståelse för transportomställningen

Vad är den centrala okunskapen när det gäller omställningen av transportsektorn till fossilfrihet? Vad känner politiker och allmänhet generellt inte…

Läs mer »

Nyheter | 2019-05-15

Helhetssyn på skogsbaserad värdekedja viktigt för att förstå konkurrensvillkor för biodrivmedel

Vad blir resultatet av en jämförelse av livscykelkostnader för skogsbaserade drivmedel för användning i olika transportsegment i vägtrafiken å ena…

Läs mer »

Nyheter | 2019-05-07

Position paper från ETIP Bioenergy om biodrivmedlens roll och betydelse för att förverkliga RED II

Högre ambitioner, systemsyn och harmoniserande riktlinjer krävs I början av mars meddelade vi att ETIP Bioenergy, den europeiska teknik-…

Läs mer »

Nyheter | 2019-04-18

Koordinatorträff hos Lantmännen Agroetanol

Den 11 april möttes f3:s parters koordinatorer i Norrköping, inbjudna av Lantmännen Agroetanol. Programmet inleddes med att innovationschef Andreas Gundberg…

Läs mer »

Nyheter | 2019-04-15

Lunchseminarium om flygets klimatpåverkan med Maria Wetterstrand

Klimatpåverkan från flygresor ökar kraftigt och enligt prognoserna fortsätter ökningen. Samtidigt har den svenska flygbranschen antagit ett mål att all…

Läs mer »

Nyheter | 2019-04-12

f3:s årsrapport för 2018 är tillgänglig

Är du nyfiken på vilka aktiviteter som ägde rum inom f3 under 2018, vilka rapporter som publicerades, projekt som startade…

Läs mer »

Nyheter | 2019-04-09

Ändringar i två EU-direktiv väntas få påverkan på fordonsproducenter

Det första direktivet handlar om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon. Förslaget innehåller i nuläget bindande mål…

Läs mer »

Nyheter | 2019-03-12

Remisstiden går ut idag för EU-kommissionens förslag på delegerad RED II-akt om bioenergicertifiering enligt iLUC

Strax innan jul 2018 antogs den slutliga versionen av EU:s nya förnybarhetsdirektiv, också kallat RED II. Detta innehåller…

Läs mer »

Nyheter | 2019-03-08

Biojetutredningen föreslår lag om reduktionsplikt för flyget

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, som har antagit namnet Biojetutredningen, lämnade i måndags den…

Läs mer »

Nyheter | 2019-03-07

Aktörer längs värdekedjan för biogas intervjuade om utvecklingshinder

I Sverige har biogas använts som drivmedel i över 20 år och teknologin för produktion, distribution och användning är kommersiellt…

Läs mer »

Nyheter | 2019-03-05

Biodrivmedelssystemets effekter på sysselsättningen i relaterade branscher behandlas i ny rapport

Vilka samhällsekonomiska effekter har biodrivmedelsproduktionssystem? Hur mäts värden som inte enbart och direkt har att göra med koldioxidreduktioner?Samverkansprogramprojektet Miljömässiga och…

Läs mer »

Nyheter | 2019-03-01

24 ansökningar i vårens utlysning i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

För en vecka sedan, den 21 februari, stängde den andra utlysningen inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Resultatet blev…

Läs mer »

Nyheter | 2019-02-28

Tvådelad vetenskaplig publicering om utvärdering av produktionsvägar för skogsbaserade biodrivmedel

I april 2018 kunde vi publicera en sammanfattande rapport på svenska från samverkansprogramprojektet Teknoekonomisk utvärdering av kortsiktiga och långsiktiga…

Läs mer »

Nyheter | 2019-02-22

Vilken roll spelar styrning av nätverk för nya hållbara teknologier?

Samverkansprogramprojektet Ett innovationspolitiskt ramverk och styrmedelsalternativ för utvecklingen av bioraffinaderier har i januari publicerat en artikel i vetenskapliga tidskriften Technological Forecasting…

Läs mer »

Nyheter | 2019-02-20

VTI är ny part i f3

En enig partsstämma valde den 29 januari in VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som ny part i f3. VTI…

Läs mer »

Nyheter | 2019-01-30

Fossilfrihet och omställning av transportsektorn i Löfvens regeringsförklaring

I sin regeringsförklaring den 21 januari deklarerade Stefan Löfven att Sverige nu får en regering som består av Socialdemokraterna och…

Läs mer »

Nyheter | 2019-01-22

Se hela trafikutskottets öppna utfrågning om en fossiloberoende transportsektor

Den 17 januari höll trafikutskottet en öppen utfrågning om en fossiloberoende transportsektor, mer specifikt var fokus på transportsektorns bidrag till…

Läs mer »

Nyheter | 2019-01-21

f3 sammanfattar implementeringsplanen för bioenergi i EU:s SET-plan samt ETIP Bioenergys strategiska forskningsagenda

År 2030 ska EU:s transportsektor försörjas med minst 14% förnybar energi. Denna målsättning ingår i EU:s nya förnybarhetsdirektiv (RED II),…

Läs mer »

Nyheter | 2018-12-20

Replikväxling på DN Debatt visar på vikten av ett systemperspektiv

Den 13 december publicerades en artikel på DN Debatt där forskarna Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger skriver att det…

Läs mer »

Nyheter | 2018-12-17

Nyskapande och radikala idéer utlysta av SIO Bioinnovation

Den 4 december öppnade det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation utlysningen ”Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk”. Syftet…

Läs mer »

Nyheter | 2018-12-10

Informationstillfälle om ansökningar inom pågående utlysning i samverkansprogrammet

Den 16 januari 2019 erbjuds en informations- och frågestund via Skype för dig som planerar att söka stöd inom den…

Läs mer »

Nyheter | 2018-12-03

Framåtblickande och engagerade innehåll på årets programkonferens

Den 22 november höll samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system sin årliga programkonferens. Samverkansprogrammet strävar efter att länka samman forskning och…

Läs mer »

Nyheter | 2018-11-23

Ny utlysning har öppnat idag!

Var med och utveckla användningen av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser Idag den 5 november 2018 öppnar den andra utlysningen…

Läs mer »

Nyheter | 2018-11-05

Lägre växthusgasutsläpp men dyrare framställning av biodrivmedel från halm, enligt ny artikel

Genom att ersätta fossila drivmedel med hållbara kan utsläppen av växthusgaser sänkas. För att undvika indirekt markförändring (iLUC, efter engelskans…

Läs mer »

Nyheter | 2018-10-05

Fem nya projekt inleder den andra programperioden

Vårens utlysning i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system resulterade i fem nya projekt. De första har startat i september och…

Läs mer »

Nyheter | 2018-09-27

Att utvärdera framtiden med dagens förutsättningar

Det finns ett stort antal möjliga kombinationer av råvaror, förbehandlingsmetoder och omvand­lingstekniker för storskalig produktion av biodrivmedel. Vidare har olika…

Läs mer »

Nyheter | 2018-09-19

Registreringen har öppnat för programkonferensen

Nu har registreringen öppnat för den årliga programkonferensen inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Årets titel är ”Flera filer mot…

Läs mer »

Nyheter | 2018-09-19

Sektorsspecifika styrmedel i artikel i Energy

I april publicerades rapporten från det f3-projekt som räknat på vilka nivåer på en sektorsspecifik kostnad för växthusgasutsläpp i transportsektorn som krävs…

Läs mer »

Nyheter | 2018-09-18

LCA-studier av godstransporter jämförda

Dagens godstransporter använder i stor utsträckning fossila drivmedel, och utan politiska åtgärder verkar oljeberoendet öka. Det finns flera sätt för…

Läs mer »

Nyheter | 2018-09-13

Ekonomisk lönsamhet i samförgasningskoncept för biodrivmedelsproduktion enligt ny artikel

Samverkansprogramprojektet Metanolproduktion via svartlutsförgasning med utökad råvarubas gjorde en klimat- och teknoekonomisk utvärdering av produktion av biometanol genom samförgasning av svartlut…

Läs mer »

Nyheter | 2018-08-31

Att välja metod eller välja resultat

Redan 2016 presenterades resultat från projektet Metodvalets inverkan på klimatpåverkansbedömning av biodrivmedel och annan skogsråvaruanvändning. Sedan dess har resultaten lyfts…

Läs mer »

Nyheter | 2018-08-07

Ökad hållbarhet i komplexa bioenergisystem genom parallell utveckling av utvärderingsmetodik och styrmedel

Bioenergiutvecklingen har skapat en omfattande debatt, både i och utanför forskarsamhället. Gemensamma utgångspunkter i diskussioner om bioenergi och biodrivmedelsproduktion kan…

Läs mer »

Nyheter | 2018-06-19

Nystartat projekt om förutsättningarna för LBG i Sverige 2030

På grund av sin teknikmognad samt den relativt höga klimatnyttan och energitätheten är förnybar flytande metan ett intressant alternativ till…

Läs mer »

Nyheter | 2018-06-12

Förnybart inom sjöfarten – hur ser utvecklingen ut och vad påverkar aktörernas val av drivmedel?

Till 2050 bör växthusgasutsläppen från sjöfarten minska med 50% jämfört med 2008, enligt IMO (International Maritime Organization). Eftersom andra åtgärder…

Läs mer »

Nyheter | 2018-06-04

Kompletterande styrmedel för gynnsam bioraffinaderiutveckling

Ett bioraffinaderi samproducerar olika högvärdiga produkter som biodrivmedel, kemikalier, el och värme från en biobaserad råvarubas. Sverige har goda förutsättningar…

Läs mer »

Nyheter | 2018-05-15

Ny f3-rapport utvärderar teknik och ekonomi för framtida demonstrationsanläggning för ny processkombination

I en ny f3-rapport presenteras en affärsutvecklingsstudie av en särskild processkombination som enligt tidigare utvärderingar visat sig kunna producera andra…

Läs mer »

Nyheter | 2018-05-08

Möjliga kostnads- och klimatfördelar för förnybar elektrovätgas i svensk industri

Sveriges nationella mål om fossilfrihet och ett klimatneutralt samhälle är beroende av förnybara drivmedel, industrins avfossilisering och utveckling av ett…

Läs mer »

Nyheter | 2018-05-03

Vilken kostnad för växthusgasutsläpp skapar lönsamhet i förgasningsbaserad biodrivmedelsproduktion?

Förgasningsbaserade produktionssystem för biodrivmedel har stor potential att minska utsläppen av växthusgaser. Den kommersiella genomförbarheten för systemen påverkas av fossilbränslepriser,…

Läs mer »

Nyheter | 2018-04-19

f3 flitigt refererat i riksdagsrapport

Den 12 april hölls en öppen utfrågning i Trafikutskottet med anledning av att Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat publicerat…

Läs mer »

Nyheter | 2018-04-12

Fortsatt utveckling av teknikspår för biodrivmedel från skogen krävs för kommerialisering

Det nyligen avslutade samverkansprogramprojektet Teknoekonomisk utvärdering av kortsiktiga och långsiktiga teknikspår för integrerad biodrivmedelsproduktion har studerat fyra teknikspår som representerar två…

Läs mer »

Nyheter | 2018-04-09

Läs f3:s årsrapport för 2017

2017 var ett år med hög aktivitet inom f3. Läs en summering av årets verksamhet, seminarier, publikationer och projekt i…

Läs mer »

Nyheter | 2018-04-04

Första utlysningen i samverkansprogrammets nya etapp har öppnat

Idag öppnar den första utlysningen i andra etappen av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Sista dagen för att lämna…

Läs mer »

Nyheter | 2018-03-16

Översikt över utvecklingen i Sverige för långväga tunga transporter med el och vätgas

Vad är det aktuella tekniska och ekonomiska utvecklingsläget för långväga tunga vägtransporter med el och vätgas som drivmedel utifrån svenska…

Läs mer »

Nyheter | 2018-03-14

IVL publicerar populärvetenskaplig sammanfattning av f3-rapport om reduktionsplikten

I december 2017 publicerade f3 rapporten från projektet Utvärdering av produktionskostnader för biodrivmedel med hänsyn till reduktionsplikten som letts av…

Läs mer »

Nyheter | 2018-03-14

Socioekonomiska faktorer är viktiga för drivmedlens hållbarhetsbedömning

Produktion och användning av fordonsbränslen påverkar både miljön och har sociala och socioekonomiska effekter. Dock fokuserar EU:s förnybarhetsdirektiv (RED) på…

Läs mer »

Nyheter | 2018-03-13

Joniska vätskor för energi- och kostnadseffektiv biogasuppgradering utvärderade

Att använda uppgraderad biogas som fordonsbränsle är en effektiv lösning för att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn. Dagens teknik för biogasuppgradering…

Läs mer »

Nyheter | 2018-03-06

Vetenskaplig publikation från projekt om biodrivmedel och ekosystemtjänster

Samverkansprogramprojektet Biodrivmedel och ekosystemtjänster levererade nyligen sin slutrapport. Nu finns även en vetenskaplig artikel tillgänglig, publicerad i Ecosystem Services.

Läs mer »

Nyheter | 2018-03-05

Termokemisk omvandling av rötrester ger god teknoekonomisk potential för effektiv råvaruanvändning

För att ersätta fossila bränslen med andra generationens biodrivmedel måste större mängder biomassabaserad råvara tillgängliggöras. Men för en hållbar biodrivmedelsproduktion…

Läs mer »

Nyheter | 2018-02-27

Påverkan på ekosystemtjänster av odling av sockertång och sjöpungar för biodrivmedelsproduktion

Två av flera potentiella marina råvaror för framställning av biodrivmedel som kan odlas i Sve­rige är makroalger (sockertång) och sjöpungar.

Läs mer »

Nyheter | 2018-02-27

Välkommen Ingrid Nohlgren – ny f3-föreståndare!

Innan jul kunde vi annonsera nyheten att Ingrid Nohlgren är f3:s nya föreståndare. Hon tillträdde officiellt tjänsten den 29…

Läs mer »

Nyheter | 2018-02-15

Fosforåtervinning från HTL av makroalger utvärderad i ny rapport

HTL, hydrotermisk förvätskning, väcker ökat  intresse som produktionsteknologi för biodrivmedel. Genom att använda makroalger som råvara undviks konkurrens med matproduktion…

Läs mer »

Nyheter | 2018-02-05

Svartlut ökar kostnads- och energieffektivitet i metanolproduktion

Jämfört med konventionell förbränning av svartlut i en sodapanna ger biodrivmedelsproduktion via svartlutsförgasning bättre energieffektivitet. Det beror främst på svartlutens…

Läs mer »

Nyheter | 2018-02-02

Sänkt syrehalt i bioolja sparar pengar och sänker koldioxidutsläpp

En framtida väg att producera förnybara drivmedel är att förvätska och producera en bioolja från skogsråvara genom till exempel snabb…

Läs mer »

Nyheter | 2018-01-29

Goda möjligheter för inhemsk iLUC-fri råvara att tillgodose efterfrågan inför en fossilfri transportsektor år 2030

Riksdagen har röstat igenom ett nytt klimatpolitiskt ramverk, vilket innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av…

Läs mer »

Nyheter | 2018-01-18

Den fullständiga rapporten från projekt om biodrivmedel och ekosystemtjänster är tillgänglig

Vi har tidigare berättat om resultaten från projektet Biodrivmedel och ekosystemtjänster som hittills publicerats i en sammanfattning. Nu finns den fullständiga rapporten tillgänglig,…

Läs mer »

Nyheter | 2018-01-17

Metod för att ekonomiskt värdera miljöprestanda kan öka förståelsen för miljöpåverkan från olika teknologier

I en rapport från f3-projektet Jämförande fallstudie med LCA av distributionslastbil med diesel- och ottodrivlina och olika drivmedel, skriven av Per…

Läs mer »

Nyheter | 2018-01-10

ILUC-fri jordbruksråvara i biodrivmedelsproduktion viktig för nå nationella mål enligt ny artikel

För att nå svenska biodrivmedelsmål måste vi öka takten i användningen av råvaror för biodrivmedelsproduktionen som utgörs av biomassa som…

Läs mer »

Nyheter | 2018-01-09

f3:s nya föreståndare heter Ingrid Nohlgren

Lagom till jul är vi glada att kunna berätta att f3:s nya föreståndare kommer att heta Ingrid Nohlgren. Hon lämnar…

Läs mer »

Nyheter | 2017-12-22

Samband mellan växthusgasprestanda och marknadsvärde för biodrivmedel belyst i ny rapport om reduktionsplikten

2017 föreslog den svenska regeringen att det skulle införas en reduktionsplikt för drivmedelsdistributörer. Den ställer krav på minskning av växthusgasutsläppen…

Läs mer »

Nyheter | 2017-12-18

Nära 40 vetenskapliga publikationer från f3 och samverkansprogrammet

I maj sammanställde f3 en lista med länkar till vetenskapliga publikationer som producerats inom eller med anknytning till f3-projekt…

Läs mer »

Nyheter | 2017-11-21

Grön offentlig upphandling analyserad i två nya artiklar

Projektet Offentlig upphandling som styrmedel för att främja spridning och användning av förnybara drivmedel avslutades i april 2017 våren och publicerade då…

Läs mer »

Nyheter | 2017-11-20

Position paper om RED II från ETIP Bioenergy är tillgängligt

Den 27 oktober 2017 enades styrgruppen för ETIP Bioenergy, i vilken f3 är representerat, om innehållet i ett position paper på…

Läs mer »

Nyheter | 2017-11-14

Villkor för biogasutveckling i transportsektorn utifrån ett aktörsperspektiv

Trots över 20 års användning som drivmedel och en fullskalig produktion och distribution åtminstone i landets befolkningstätaste områden, är biogas…

Läs mer »

Nyheter | 2017-11-13

Vem och hur? Ny rapport undersöker användbarheten i BeWhere Sweden-modellen för biodrivmedelsaktörer

Framtida möjligheter för biodrivmedelsproduktion i Sverige kan analyseras på många olika sätt. Projektserien BeWhere Sweden har haft tre olika utgångspunkter…

Läs mer »

Nyheter | 2017-11-08

Biprodukter från biodrivmedelsproduktion kan bidra till minskning av växthusgasutsläpp

I april 2017 publicerades en sammanfattning av samverkansprogramprojektet Miljömässiga och socioekonomiska fördelar av biodrivmedelsproduktion i Sverige i vilket man undersökt hur icke…

Läs mer »

Nyheter | 2017-11-06

Utsåld programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

25-26 oktober 2017 samlades ca 100 deltagare för programkonferensen Förnybara drivmedel och system i Uppsala. På programmet stod, utöver presentationer…

Läs mer »

Nyheter | 2017-10-30

Första artikeln i ny serie om samverkansprogrammet berör hur övergången till förnybara drivmedel kan gå till i praktiken

En centralt syfte med samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system är att öka systemförståelsen hos politiker, myndigheter och industri genom att…

Läs mer »

Nyheter | 2017-10-24

Rapport om hinder för utökad användning av etanol som drivmedel är reviderad

I maj publicerades rapporten från samverkansprogramprojektet  Hinder för ökad användning av höginblandade biodrivmedel i den svenska fordonsflottan. Av sekretesskäl har två bilagor fått strykas och några förändringar har gjorts…

Läs mer »

Nyheter | 2017-10-18

Höstens intensiva arbete kopplat till Horisont 2020

f3 agerar med finansiellt stöd från Vinnova som svensk påverkansplattform gentemot EU:s pågående ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Läs mer »

Nyheter | 2017-10-05

Villkor för biogasutveckling i transportsektorn utifrån ett aktörsperspektiv

Trots att biogasfordon har använts ett par decennier är biogasmarknaden liten. Det nyligen avslutade samverkansprogramprojektet Biogas i transportsektorn – en aktörs-…

Läs mer »

Nyheter | 2017-10-04

Hur översätts lokala visioner och mål om fossilfrihet till mätbara mål och strategier?

Tidigare i år berättade vi om det avslutade samverkansprogramprojektet Från visioner till digitala lösningar – lokal omställning till fossilbränslefria transportsystem som…

Läs mer »

Nyheter | 2017-10-04

Ny artikel från BeWhere-projektserien lyfter användarnas perspektiv på energisystemmodeller

Projektet BeWhere – Aktörsinriktad analys av biodrivmedelsproduktion i Sverige är inne i sin slutfas. Det är den tredje delen i en…

Läs mer »

Nyheter | 2017-10-04

Positivt besked från Energimyndigheten som avsätter medel för en ny samverkansprogramperiod

I slutet av september beslutade Energimyndigheten att satsa 22 miljoner kronor till en ny programperiod av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel…

Läs mer »

Nyheter | 2017-10-02

Historia och potential – ny f3-rapport ger perspektiv på metanol som drivmedel

Globalt syns en ökning av metanolanvändning i olika applikationer och det finns flera exempel på tillämpning i transportsektorn idag. Produktionen…

Läs mer »

Nyheter | 2017-09-13

Programmet är klart för programkonferensen den 25-26 oktober

Ett fåtal platser finns kvar till den kostnadsfria programkonferensen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system den 25-26 oktober i…

Läs mer »

Nyheter | 2017-08-31

Ny artikel från tidigare samverkansprogramprojekt om biogas och restflöden från jordbruket

Rasmus Einarsson och Martin Persson, Chalmers, har inom ramen för samverkansprogramprojektet Biogas från jordbrukets restflöden – var och hur mycket? fått…

Läs mer »

Nyheter | 2017-08-31

Ett nytt ansikte på f3:s kansli

Hösten har börjat och med det ett intensivt arbete för f3:s kansli. En ny etapp planeras för fullt samtidigt som…

Läs mer »

Nyheter | 2017-08-31

Kombination av färska och ensilerade grödor kan minska substratkostnaden vid biogasproduktion

För grödbaserade biogasanläggningar är kostnaden för att köpa grödorna en dominerande produktionskostnad och effektiva system för produktion, skörd, transport och…

Läs mer »

Nyheter | 2017-08-30

Fokus på praktisk nytta av industriell symbios för biodrivmedelsproduktion i ny f3-rapport

Industriell symbios involverar samarbeten mellan mångfacetterade och företrädesvis lokala och regionala aktörer som tillsammans skapar ekonomiska och miljömässiga mervärden genom…

Läs mer »

Nyheter | 2017-08-30

Nytt faktablad om B100 från f3

Ett nytt faktablad om B100 har producerats av f3. Det är tillgängligt att ladda ner här. Faktablad om andra…

Läs mer »

Nyheter | 2017-08-14

Samtliga leveranser tillgängliga från projekt om joniska vätskor för biogasuppgradering

Samverkansprogramprojektet Tekno-ekonomisk analys av biometanproduktion med en ny uppgraderingsteknologi avslutades i början av året. Projektet har handlat om utvärdering av…

Läs mer »

Nyheter | 2017-08-07

I höst anordnas avslutande programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Delta i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och systems avslutande programkonferens med resultat från fyra års gemensamt finansierad forskning, samverkan, nätverksaktiviteter,…

Läs mer »

Nyheter | 2017-06-28

Projektserien BeWhere Sweden beskrivs i nytt reportage i serien f3 Stories

Ett av det allra första projekten som startade inom f3 var Optimal lokalisering av produktion av andra generationens biodrivmedel i…

Läs mer »

Nyheter | 2017-06-28

Fossilfria strategier för regionala transportsystem varierar

Kommuner och regioner har en viktig roll i övergången till fossilfria transportsystem, men det rå­der osäkerhet kring vilka val man…

Läs mer »

Nyheter | 2017-06-27

Sju nya f3-projekt har startat under våren

f3:s styrelse beviljar årligen ett antal f3-projekt som finansieras av f3:s parter och deltagande organisationer i projekten. Vårens utlysning ledde…

Läs mer »

Nyheter | 2017-06-27

Hållbar kust- och sjötransport i fokus vid GreenPilot-seminarium

I GreenPilot-projektet konverteras en båt till metanoldrift vilket öppnar upp för en mer hållbar transport till sjöss. Projektet startade i mars…

Läs mer »

Nyheter | 2017-06-19

MCEC visar potential att öka produktion av bio-SNG med upp till 60% enligt ny f3-rapport

Förgasning av biomassa är en attraktiv teknik för effektiv omvandling av skogsbiomassa, biomassaavfall samt andra typer av förnybara råvaror till…

Läs mer »

Nyheter | 2017-06-08

Vad har hindrat en ökad användning av höginblandad etanol och etanoldrivna fordon?

För att nå framtida miljömål och minska behovet av fossila drivmedel spelar biodrivmedel en viktig roll, både genom låginblandning under…

Läs mer »

Nyheter | 2017-05-31

Det enkla svaret på frågan om det gyllene drivmedlet är en myt

Varför finns det inte ett enkelt svar på frågan om vilket förnybart drivmedel som är det bästa? Johanna Mossberg, föreståndare…

Läs mer »

Nyheter | 2017-05-23

f3 har sammanfattat föreslagna ändringar till RED II

I slutet av 2016 presenterade EU-parlamentet, som del av sitt ”Winter Package”, ett förslag till uppdatering av Förnybarhetsdirektivet, även kallat…

Läs mer »

Nyheter | 2017-05-16

Vetenskapliga publikationer från projekt inom f3 och samverkansprogrammet

Ett mål som delas av f3 och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system är att bidra med vetenskapligt baserad kunskap till…

Läs mer »

Nyheter | 2017-05-04

Uppdaterade faktablad om DME och metanol är tillgängliga

Faktabladen om DME och metanol har uppdaterats med nya siffror och information om aktuella projekt och satsningar och…

Läs mer »

Nyheter | 2017-05-04

Plattform f3: Samarbete och interaktion för nordiska intressen i EU

Sommaren 2016 fick f3 förnyat tvåårigt förtroende av Vinnova för att verka som svensk påverkansplattform gentemot EU:s pågående ramprogram för…

Läs mer »

Nyheter | 2017-05-02

Kan grön offentlig upphandling främja förnybara drivmedel?

Många kommuner i Sverige ställer krav på miljöbilar i upphandlingen av kommunala tjänstebilar, och en del ställer även specifika krav…

Läs mer »

Nyheter | 2017-04-26

Biodrivmedelsproduktion ger mer än bara reduktion av koldioxidutsläpp

1,95 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Så stor var utsläppsminskningen 2014 enligt Energimyndigheten, som följd av att biodrivmedel ersatt fossila bränslen. Ett…

Läs mer »

Nyheter | 2017-04-12

Bioraffinaderier som bioekonomins praktik – vad främjar och hindrar utvecklingen?

Bioekonomins produkter utgörs av biobaserade produkter och bioenergi och den grundläggande teknologin förverkligas i bioraffinaderier som ersätter oljebaserade raffinaderier. På…

Läs mer »

Nyheter | 2017-04-07

Programmet för International Advanced Biofuels Conference 2017 inkluderar session ledd av f3

17-19 maj anordnar Svebio Advanced Biofuels Conference i Göteborg. Med i programmet finns en session på temat Myth-busters on renewable…

Läs mer »

Nyheter | 2017-03-29

Kartläggning av teknisk och ekonomisk potential hos elektrobränslen som drivmedel

Elektrobränslen är syntetiska kolväten som produceras från koldioxid och vatten med elektricitet som primär energikälla. De är intressanta av flera…

Läs mer »

Nyheter | 2017-03-14

Annika Åhnberg är f3:s nya ordförande

En enig partsstämma har valt Annika Åhnberg som ny ordförande i f3. Hon efterträder Thomas Johannesson som haft rollen sedan…

Läs mer »

Nyheter | 2017-03-07

Ekonomi och teknisk mognad hos elektrobränsleprocesser i ny f3-rapport

Integration av elektrobränsleprocesser anses på sikt kunna bidra till mer lönsamma, produktflexibla och mindre marknadskänsliga biogasanläggningar. Men det har saknats…

Läs mer »

Nyheter | 2017-03-07

Uppdaterat faktablad om EU:s hållbarhetskriterier

f3:s faktablad om EU:s hållbarhetskriterier har uppdaterats med aktuella siffror och fakta. Faktabladet är tillgänglig för nedladdning här. Fler…

Läs mer »

Nyheter | 2017-02-23

Nystartat f3-projekt om fosforåtervinning från produktion av algbaserade biodrivmedel

Viktor Andersson, Chalmers, leder ett nystartat f3-projekt som handlar om algbaserade biobränslen och hur intresset för dem kan öka i samhället…

Läs mer »

Nyheter | 2017-02-21

Norska centret Bio4Fuels har öppnat

Den 9 februari arrangerades en kick-off för forskningscentret Bio4Fuels på NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Centret leds av…

Läs mer »

Nyheter | 2017-02-20

f3 har summerat året som gått

2016 var ett händelserikt år för f3 med nya och genomförda projekt, externa evenemang, uppväxlat kommunikationsarbete och mycket mer. Vi har…

Läs mer »

Nyheter | 2017-02-16

Två nya samverkansprogramprojekt i startgroparna

I den femte utlysningen i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system har två nya projekt, båda kunskapssynteser, beviljats finansiering. De…

Läs mer »

Nyheter | 2017-02-16

Skogens potential som råvarukälla för biodrivmedelsproduktion i fokus under seminarium i Umeå

Nära 60 personer deltog i seminariet Feedstock for sustainable biofuel production som samarrangerades av f3, Bio4Energy och SLU i Umeå den 6…

Läs mer »

Nyheter | 2017-02-09

Analys av metanbaserade drivmedelssystem från ett well-to-wheel-perspektiv i ny rapport

Intresset för metan som drivmedel ökar globalt, bland annat på grund av potentialen till minskning av luftföroreningar jämfört med dagens…

Läs mer »

Nyheter | 2017-01-17

Effekter på ekosystemtjänster från skogs- och jordbruksbaserad biodrivmedelsproduktion kartlagda i projekt

Att med hjälp av politiska beslut och styrmedel göra anpassningar till klimatförändringar står högt på agendan i både nationella och internationella…

Läs mer »

Nyheter | 2017-01-12

Skogsbaserad produktion av flygbränsle i Sverige undersökt i ny f3-rapport

Elisabeth Wetterlund, Bio4energy (LTU) har lett ett nyligen avslutat f3-projekt i form av en fallstudie om Sverige inom ramarna för RENJET-projektet…

Läs mer »

Nyheter | 2017-01-10

f3 en pusselbit i Energimyndighetens forskningssatsningar på avancerade biodrivmedel

Energimyndighetens nya rapport Marknaderna för biodrivmedel 2016 kartlägger dagens utvecklingen på de svenska och internationella biodrivmedelsmarknaderna under det senaste året.

Läs mer »

Nyheter | 2016-12-19

Integrering av P2L/P2G i regional bioraffinaderiinfrastruktur undersökt i ny f3-rapport

I en ny f3-rapport undersöks förutsättningarna för en P2G/P2L-anläggning i Sverige, med utgångspunkt i den bioraffinaderistruktur som finns i Piteå. Projektet, Jämförande…

Läs mer »

Nyheter | 2016-12-19

Anmälan har öppnat för f3:s seminarium i Umeå 6 februari

Feedstock for sustainable biofuel production – Feedstock potentials, climate change impact of forestry, realisation of forest biorefinery and more! Detta…

Läs mer »

Nyheter | 2016-12-12

Let’s meet in Umeå 6 February 2017!

Feedstock for sustainable biofuel production – Perspectives on e.g. tailor-made feedstock, influence of choice of method on estimates of climate…

Läs mer »

Nyheter | 2016-11-29

f3 project presented at Biogas Norr networking meeting

On November 10th, Anna-Karin Jannasch and Karin Willquist from SP were invited to present the ongoing f3 project Electrofuels from…

Läs mer »

Nyheter | 2016-11-14

f3 project about electrofuels presented at ”Hållbara transporter” in Stockholm

On November 10th, IVL Swedish Environmental Research Institute hosted its yearly event on sustainable transports. The conference program included a…

Läs mer »

Nyheter | 2016-11-11

Ingrid Nyström and f3 referred in Biogas2020 summary reflection

The Scandinavian biogas conference Biogas2020, on October 26-27 in Trollhättan, had a dedicated focus on the future of biogas for…

Läs mer »

Nyheter | 2016-11-07

Overviewing the complex EU legislation for biofuel development

The use of biofuels in Sweden has increased dramatically during the last decade and the country is now one of…

Läs mer »

Nyheter | 2016-10-25

Plans, presentations and a DME Truck

On Wednesday 19 October, a majority of the f3 coordinators met to brief and plan upcoming activities within the f3…

Läs mer »

Nyheter | 2016-10-21

Nuanced understanding for biofuel production system development strategies

Diversification of forest industry activities into transport fuels is important for Swedish climate and energy policy goal achievement, and biofuel…

Läs mer »

Nyheter | 2016-10-18

Till sjöss med förnybara bränslen

Den 6 oktober samlades ca 80 deltagare för ett halvdagsseminarium arrangerat av kunskapscentren Lighthouse och f3 på temat förnybara sjöfartsbränslen.

Läs mer »

Nyheter | 2016-10-18

Two fruitful days in Norrköping with f3 partners

This year, f3 partners gathered for two days in Norrköping on September 26-27. The yearly event is arranged in order…

Läs mer »

Nyheter | 2016-10-10

BeWhere project series presented in Canada

Elisabeth Wetterlund, scientist at Luleå University of Technology (LTU) and f3 coordinator for Bio4Energy, has been a part of the…

Läs mer »

Nyheter | 2016-09-09

Addressing positive impacts in social LCA of vehicle fuels

How can the SLCA (Social Life Cycle Assessment) methodology be improved in order to systematically identify all potential positive impacts…

Läs mer »

Nyheter | 2016-08-31

f3 at SPM7 in Brussels

One of f3’s main European partners, the European Biofuel Technology Platform (EBTP), organized its seventh Stakeholder Plenary Meeting (SPM7) in…

Läs mer »

Nyheter | 2016-08-29

Can energy-dense intermediate products improve the cost-effectiveness for production of transportation fuels?

An increased share of renewable transportation fuels requires utilisation of new low-cost sources of bio-based raw materials other than what…

Läs mer »

Nyheter | 2016-08-29

f3 continues its role as Swedish platform for EU R&I

f3 functions as a Swedish, officially appointed, advocacy platform towards renewable fuels R&I in Horizon 2020 and EU-related strategies and…

Läs mer »

Nyheter | 2016-08-23

Ny utlysning öppnar idag 15 augusti

Idag öppnar den femte utlysningen inom programmet Förnybara drivmedel och system. Utlysningen stänger tisdag 1 november kl 12.00. Här…

Läs mer »

Nyheter | 2016-08-15

Six new projects granted funding

How can alternative technologies improve bio oil production? What role can renewable fuels play in the marine sector? In which…

Läs mer »

Nyheter | 2016-08-09

Biofuels for breakfast

Sweden’s contributions to the global landscape of patented inventions for biofuels and biorefineries: Lessons and challenges for the future of…

Läs mer »

Nyheter | 2016-06-13

Funding granted for Norwegian FME Centre NorSusBio

The Norwegian application for the establishment for an FME centre* within bioenergy with the ambition of a sustainable production of…

Läs mer »

Nyheter | 2016-06-08

f3:s inspel till Energimyndighetens transportstrategi

Likt många andra aktörer gör f3 ett inspel till Energimyndigheten för deras uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till…

Läs mer »

Nyheter | 2016-06-03

f3 finances three new small projects

During spring, the f3 board decided to finance the following three new small projects: Jämförande analys mellan P2G/P2L-system för kombinerad…

Läs mer »

Nyheter | 2016-06-02

Get updated on biofuels potential, sustainability and production routes

A short overview of current knowledge is now available at the f3 website, both in Swedish and English.

Läs mer »

Nyheter | 2016-06-02

Get updated on biofuels potential, sustainability and production routes

A short overview of current knowledge is now available at the f3 website, both in Swedish and English.

Läs mer »

Nyheter | 2016-06-02

40 participants in successful Brussels seminar

One specific objective of Horizon 2020 is “to achieve a European transport system that is resource-efficient, climate- and environmentally-friendly, safe…

Läs mer »

Nyheter | 2016-05-02

Öppet forum om transportstrategi hos Energimyndigheten

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:83),…

Läs mer »

Nyheter | 2016-04-21

Paper in journal Energy Policy: On the road to fossil-free public transport

The f3 project Fuel options for public bus fleets in Sweden finished last year and  KTH researchers Maria Xylia and Semida…

Läs mer »

Nyheter | 2016-03-02

Where is the money?

The intensified focus on bio-based economy has revived the interest in forest industry as a very important factor in the…

Läs mer »

Nyheter | 2016-02-25

Efficient land use strategies are essential

The amount of arable land in Sweden has decreased for decades but it is not clear how this land is…

Läs mer »

Nyheter | 2016-02-22

How can forest-derived methane complement biogas from anaerobic digestion?

Forest-derived methane may contribute significantly to a vehicle fleet independent of fossil fuels by 2030. According to a recently finished…

Läs mer »

Nyheter | 2016-02-19

Bergvik Skog new f3 partner

The f3 organization has been reinforced by a partner from the forest industry. Bergvik Skog is one of Sweden’s largest…

Läs mer »

Nyheter | 2016-02-12

Increased biofuel production in North America due to promoting policies and mandates

The production of biofuels has increased dramatically in North America in recent years, according to a study carried out within…

Läs mer »

Nyheter | 2016-02-10

Full speed towards a fossil free transport sector? (Seminar presentations available)

On February 3, f3 and SFC (The Swedish Centre for Biomass Gasification) co-arranged a half-day seminar titled Full speed towards…

Läs mer »

Nyheter | 2016-02-08

On the road to sustainable transportation fuels

– It’s not about choosing one single fuel, says f3 Senior Advisor Ingrid Nyström, who is one of the speakers…

Läs mer »

Nyheter | 2016-02-08

One method doesn’t fit all

In a new f3 report, researchers want to increase consciousness about the fact that different carbon footprint methods can give…

Läs mer »

Nyheter | 2016-01-08

Biogas from residues has potential

Anaerobic fermentation of agricultural wastes such as crop residues and animal manure, producing biogas, is an example of an advanced…

Läs mer »

Nyheter | 2016-01-07

Tax exemption for biofuels extended

The European Commission has approved Sweden's request to continue to exempt biogas from tax until the end of 2020 and…

Läs mer »

Nyheter | 2015-12-23

Göteborg Energi about GoBiGas: ”Unfortunate image in the media”

The Gothenburg City Council decided on 3 December to support the alliance parties' proposal regarding Göteborg Energi's biogas business. – In…

Läs mer »

Nyheter | 2015-12-23

New call open

A new call within the collaborative research programme "Renewable transportation fuels and systems" has opened and will close on March…

Läs mer »

Nyheter | 2015-12-08

”The final blow to Swedish ethanol”

The new energy tax on ethanol will make it the most expensive transportation fuel on the Swedish market. According to…

Läs mer »

Nyheter | 2015-12-07

f3 researches on SVT Agenda

In less than 15 years, Swedish transports shall be independent from fossil fuels, but will we reach that goal? In…

Läs mer »

Nyheter | 2015-12-04

Renewable Transportation Fuels for Global Sustainability – Platform f3

Developing a sustainable transportation sector is a vital societal challenge for the EU and for Horizon 2020. The f3 centre…

Läs mer »

Nyheter | 2015-12-03

Agriculture can contribute to syngas production

Syngas is an important feedstock when producing many chemical products, but also gaseous biofuels and liquid biofuels. Its can also…

Läs mer »

Nyheter | 2015-11-26

Focus on greenhouse gases

A recent study, resulting in a new f3 report, indicates that there is a dominant focus on GHG (greenhouse gas) related impacts at the…

Läs mer »

Nyheter | 2015-11-12

More renewable fuels in public buses

The Swedish public transport sector has defined two major targets, i.e., to run 90% of the total vehicle kilometers of…

Läs mer »

Nyheter | 2015-10-23

Method matters in LCA

The f3 project The method’s influence on climate impact assessment has discovered important differences in results when calculating carbon footprint…

Läs mer »

Nyheter | 2015-10-20

New guide to the world of bioenergy – and a to bio-based economy

Bioenergy is booming around the world and with the expansion comes exciting opportunities and some disturbing risks. Learning about bioenergy – from technologies,…

Läs mer »

Nyheter | 2015-10-15

Towards a Bioeconomy in Europe: National, Regional and Industrial Strategies

Establishing an advanced European bioeconomy is an important step in achieving the transition towards sustainable development and away from fossil…

Läs mer »

Nyheter | 2015-10-15

Personnel changes at the f3 Centre

Johanna Mossberg is the new f3 Centre manager as of September 15. Ingrid Nyström, who has held the post for five…

Läs mer »

Nyheter | 2015-10-08

Secure, Clean and Efficient Energy – new work programme within Horizon 2020

In its role as Swedish advocacy platform, f3 took part in the info day on the Horizon 2020 Work programme…

Läs mer »

Nyheter | 2015-09-22

Open seminar: The method’s influence on the carbon footprint of biofuels and other forest products

An ongoing f3 research project studies how forest products’ potential climate benefits depend on the carbon footprint methodology. Studied products…

Läs mer »

Nyheter | 2015-09-02

Conference on advanced biofuels in Stockholm

f3 is one of the Media Partners for the conference "Advanced Biofuels – for Aviation, Maritime and Land Transport" ,…

Läs mer »

Nyheter | 2015-08-28

Call for proposals in the field of sustainable transports

The Environment Committee of  Region Västra Götaland is financing various development projects within the area of sustainability and environment. Right now there…

Läs mer »

Nyheter | 2015-06-24

New research programs for cheaper and more efficient biofuels

The Swedish Energy Agency is investing SEK 180 million in two new research programs to develop more efficient and cheaper…

Läs mer »

Nyheter | 2015-06-17

What are the obstacles for increased use of biofuels in the Swedish vehicle fleet?

The f3 project "Barriers to an increased utilisation of high biofuel blends in the Swedish vehicle fleet" aims at developing a better…

Läs mer »

Nyheter | 2015-06-04

f3 in the media

The f3 network collaboration and our mission is described in an article published today in the newspaper supplement “Framtidens forskning”…

Läs mer »

Nyheter | 2015-05-08

Weblink updates

We have made a few changes to parts of the f3 website. Some older links may not be updated, but…

Läs mer »

Nyheter | 2015-03-06

Article from the Fossil free fuels seminar

I short summary of the f3, SICEC and Chalmers jointly arranged seminar Fossil freel fuels – markets and measures on…

Läs mer »

Nyheter | 2015-02-10

Fossil Free Fuels: Markets and measures – Seminar presentations available

On 21st January, f3, SICEC and Chalmers co-arranged the full-day seminar Fossil free fuels: Markets and measures in Gothenburg. The…

Läs mer »

Nyheter | 2015-01-27

Third call for projects: Deadline 20 March 2015

The third call for projects within the research program Renewable transportation fuels and systems (Förnybara drivmedel och system) is…

Läs mer »

Nyheter | 2015-01-22

Fossil free fuels – markets and measures: Updated program!

The program for the full-day, free or charge seminar FOSSIL FREE FUELS – MARKETS AND MEASURES has been updated with…

Läs mer »

Nyheter | 2014-12-04

Fossil free fuels: Markets and measures – A full-day seminar 21 January 2015

Welcome to FOSSIL FREE FUELS – MARKETS AND MEASURES in Göteborg 21 January 2015! This full-day seminar, free of charge,…

Läs mer »

Nyheter | 2014-11-05

f3 fact sheets on biofuel feedstock

Two fact sheets are now available for download on the f3 website: Residues from the forest and…

Läs mer »

Nyheter | 2014-09-01

New projects will start in the fall

As a result from the first call for projects within the cooperation program between f3 and the Swedish Energy Agency,…

Läs mer »

Nyheter | 2014-06-26

Second call for projects: Deadline 24 September 2014

The second call for projects within the research program Renewable transportation fuels and systems (Förnybara drivmedel och system) is…

Läs mer »

Nyheter | 2014-06-24

Article from f3 project in Bioresource Technology

Participants from the f3 project Comparative system analysis of carbon preserving fermentation for biofuel production have recently published an article…

Läs mer »

Nyheter | 2014-06-19

REN21 Renewables 2014 Global Status Report released today

The REN21 Renewables 2014 Global Status Report is now ready and available! Here you can read the English Press…

Läs mer »

Nyheter | 2014-06-04

f3 researchers debate demands on fossil fuels

In an article in Ny Teknik, published May 28th, KTH researchers Elisabeth Ekener Petersen and Göran Finnveden debate the different…

Läs mer »

Nyheter | 2014-06-03

Call for projects

The first call for projects within the research program Renewable transportation fuels and systems (Förnybara drivmedel och system) is…

Läs mer »

Nyheter | 2014-03-12

f3 feature article on industry involvement

The second f3 story is published! This time the article features Eva Lind-Grennfelt, Preem, and Per Erlandsson, Lantmännen, two of…

Läs mer »

Nyheter | 2013-12-19

f3 project seminar presentations available

During a seminar for f3 partners on December 4th, project leaders from a number of f3 project presented studies and…

Läs mer »

Nyheter | 2013-12-18

The full FFF investigation is available

In July, the f3 Centre delivered a report describing the current knowledge status in Sweden concerning future transportation fuels and…

Läs mer »

Nyheter | 2013-12-16

f3 report featured on ”Ekot”

The press release of the f3 report "Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel" was featured on Swedish Radio morning news Ekot,…

Läs mer »

Nyheter | 2013-07-01

f3 project related article analyses official national bioeconomy approaches

In the f3 project A global overview of bioeconomy strategies and visions, an overview and comparative analysis of strategies…

Läs mer »

Nyheter | 2013-06-24

Newsletter no. 5 has been published

Read about the new projects initiated as a result of the fourth call for projects, delivered and expected project reports,…

Läs mer »

Nyheter | 2013-05-14

Presentations from SPM5 available online

The Fifth Stakeholder Plenary Meeting of EBTP (SPM5) was held in Brussels on 6th – 7th February 2013, bringing together…

Läs mer »

Nyheter | 2013-02-20

IBP Seminar presentations available

The full-day seminar Integrated Biofuel Production – Policy and Technology in Lund on November 29th is now over and we…

Läs mer »

Nyheter | 2012-12-05

Newsletter no. 4 has been published

Read about the result of the third call for R&D projects in August, interesting syntheses projects starting up, and get…

Läs mer »

Nyheter | 2012-10-16

Fact sheet on Biogas/Biomethane published

A new fact sheet has been produced that covers biogas/biomethane. Download it as a pdf here.

Läs mer »

Nyheter | 2012-09-26

Integrated biofuel production – seminar program updated

The program for the f3 and LU Biofuels co-arranges seminar in Lund on November 29th has been updated! Be sure…

Läs mer »

Nyheter | 2012-09-21

f3 and LU Biofuels arrange open seminar on integrated biofuel production

LU Biofuels and f3 arrange an open seminar on INTEGRATED BIOFUEL PRODUCTION – POLICY AND TECHNOLOGY                 November 29th…

Läs mer »

Nyheter | 2012-09-18

Third newsletter published

The third f3 newsletter has just been published, containing information on a new f3 report on the EU sustainability criteria,…

Läs mer »

Nyheter | 2012-06-15

f3 publishes fact sheets on biofuels

The first two fact sheets on biofuels – Methanol and DME – have been compiled, and more are on the…

Läs mer »

Nyheter | 2012-06-15

Update from World Bioenergy 2012 – Sustainable Bioenergy Day

World Bioenergy, organized every second year at Elmia in Jönköping, is a major international bioenergy conference that also includes a…

Läs mer »

Nyheter | 2012-06-15

The second newsletter

The second f3 newsletter has been published, informing about new projects, the newly held workshop in Göteborg, and the centre's…

Läs mer »

Nyheter | 2012-04-16

New external resources page

f3 now opens a resource page that compiles external reports, papers, and other written information on renewable transportation fuels. The material is…

Läs mer »

Nyheter | 2012-03-06

f3 launches newsletter

The f3 Newsletter will provide you with status reports on on-going projects, upcoming events, and other information on the centre’s in-house…

Läs mer »

Nyheter | 2012-01-13

f3 calls for projects, open for f3 partners

f3 will carry out and finance R&D-projects related to production of renewable transportation fuels and related system aspects. The projects…

Läs mer »

Nyheter | 2011-11-29

EIBI deadline extended

The deadline for EIBI Expression of Interest registrations and proposals (see earlier "news" has now been extended to 14 OCTOBER…

Läs mer »

Nyheter | 2011-10-04

Registration open for European Biofuels Technology Platform meeting in September

Registration is now open for the European Biofuels Technology Platform (EBTP) 4th Stakholder Plenary meeting in Brussels on 14-15 September…

Läs mer »

Nyheter | 2011-07-08

New flyer available

There is now a new flyer available, describing f3, its purpose and most important tasks. Please contact centre manager Ingrid…

Läs mer »

Nyheter | 2011-05-31

f3 call for projects, open for f3 partners

f3 will carry out and finance R&D-projects related to production of renewable transportation fuels and related system aspects. The projects…

Läs mer »

Nyheter | 2011-05-31

Press release 2011

The launch of f3 was announced by a press release to Swedish media in February 2011. ”Swedish universities, research institutes…

Läs mer »

Nyheter | 2011-03-31

New website

The website of the Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels (f3) is launched on April 29. At this site…

Läs mer »

Nyheter | 2011-03-25

Senaste från omvärlden

Ny rapport: Miljöinformation om drivmedel – En första effektuppföljning av styrmedlet

Läs mer »

2024-06-13

Regional samverkan ska stärka biogasproduktionen i norr

Läs mer »

2024-06-11

Bilister struntar i miljöinformation på macken

Läs mer »

2024-05-29

Volvo to launch hydrogen-powered trucks

Läs mer »

2024-05-23

Mer HVO behövs men låga drivmedelspriser skapar hinder

Läs mer »

2024-05-23

Pressinbjudan: Umeå står modell när framtidens hållbara sjöfart formas

Läs mer »

2024-05-22

En av världens största biobränsle-anläggningar planeras i Malmö

Läs mer »

2024-05-20

Fem års banbrytande tester av elväg avslutas i Lund

Läs mer »

2024-05-20

Nytt rekord för produktionskapacitet inom biodrivmedel

Läs mer »

2024-05-15

Regionerna vill ha lokal nytta med biogas

Läs mer »

2024-05-15

Skatt på biogas lika hög som på fossilgas – hur kunde det ske?

Läs mer »

2024-05-07

Liquid Winds andra storskaliga produktionsanläggning för grönt elektrobränsle har beviljats miljötillstånd

Läs mer »

2024-05-03

Bättre logistik ska minska sjöfartens utsläpp

Läs mer »

2024-05-03

Ny fordonsmärkning införs för att konsumenter enklare ska kunna välja klimatsmarta fordon

Läs mer »

2024-05-02

Tekniska verken och Bright Renewables bygger Sveriges första CCU-anläggning från biogasproduktion

Läs mer »

2024-04-30

Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

Läs mer »

2024-04-29

Debatt: Långsiktiga och förutsägbara regler behövs för att ställa om transportsektorn

Läs mer »

2024-04-23

Umeå vill möjliggöra vätgasflyg till 2035

Läs mer »

2024-04-18

Svårt att nå transportpolitiska målen

Läs mer »

2024-04-15

Ny pendelbåtlinje kör med 100-procent förnybart bränsle

Läs mer »

2024-04-15

Euro 7: rådet antar nya regler om utsläppsgränser för personbilar, skåpbilar och lastbilar

Läs mer »

2024-04-12