Vill du bli medlem?

f3 välkomnar nya medlemmar som delar vår målsättning att bidra till en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn. Våra medlemmar har tillgång till en mötesplats där aktörer från olika branscher möts och samverkar med forskare från akademi och institut. Det är medlemmarna som tillsammans påverkar f3:s fokus för samverkan och kunskapsspridning och formar nätverket.

Alla medlemmar är intresserade av pågående forskning om förnybara drivmedel och transportsektorns omställning för att nå klimat- och andra hållbarhetsmål och deltar aktivt i olika nätverksaktiviteter.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om medlemskapet i f3 och vad det kan betyda för er.

Det var ett naturligt steg för oss att gå med i f3 som en del i vårt samlade omställningsarbete.
Lena Wennberg
Chef Hållbar utveckling, Swedavia
Vi har använt underlag från f3 i vårt kommunikationsarbete kring biogas. Jag lyfter ofta fram f3 i min roll som expert eftersom f3:s material i många fall är det mest genomarbetade som finns.
Björn Fredriksson Möller
Senior Specialist, St1 Biogas
Min forskning och mitt nätverk har både fördjupats och breddats genom deltagande i f3 och f3-relaterade projekt. För min forskarkarriär har det varit mer eller mindre avgörande.
Elisabeth Wetterlund
Professor i energiteknik, Luleå tekniska universitet

Medlemmar