Senaste nyheterna

Karriärforum och studiebesök hos Volvo Trucks inledde konferens

I anslutning till konferensen ”Building a sustainable European biofuel industry”…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-14

Utsåld konferens om hållbara drivmedel

Förra veckans konferens mellan norska Bio4Fuels, brittiska Supergen Bioenergy och…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-11

Fullständigt program för konferensen Building a sustainable European biofuel industry

Den 4-6 november är det dags för konferensen Building…

Läs mer »

Nyheter | 2019-10-24

Tredje utlysningen i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Den 21 oktober öppnar den tredje utlysningen i andra programperioden…

Läs mer »

Nyheter | 2019-10-21

Se fler nyheter »

Öppen utlysning i samverkansprogrammet

Mellan 21 oktober 2019 och 19 februari 2020 är den tredje utlysningen i andra programperioden av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system öppen. Utlysningen vänder sig till den som forskar, arbetar med eller har nytta av systeminriktade analyser i sitt arbete och vill söka stöd för att främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel. Utlysta medel är maximalt 15 miljoner SEK. Läs mer här.

Läs mer »

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
65 f3-projekt
80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
9 år av samarbete

Kalender

Grönt ljus 2030

Trafikverkets resultatkonferens för transportsektorns klimatmål, Stockholm. Konferensen webbsänds också.

Läs mer »

18 november

Event | 2019-11-18

Partsstämma f3

Läs mer »

06 februari

Event | 2020-02-06

Utlysning 3 i samverkansprogrammet stänger

Läs mer »

19 februari

Event | 2020-02-19

Regatec 2020

Tvådagarskonferens i Weimar, Tyskland.

Läs mer »

14 maj

Event | 2020-05-14

Parter

I samarbete med