Senaste nyheterna

Studiebesök längs den lokala biogaskedjan

Den 27 november fick f3:s koordinatorgrupp  följa biogasens resa från…

Läs mer »

Nyheter | 2019-12-02

Tillgängliga presentationer från konferensen

Vi kan nu tillgängliggöra det mesta av materialet från konferensen…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-19

Gränser och olikheter gav värdefulla insikter

Häromveckan förenades representanter för olika aktörer, synsätt och prioriteringar i…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-18

Scenarier för användning av LGB i Sverige i avslutat f3-projekt

Om vi riktar blicken mot 2030, vad är realistiskt att…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-15

Se fler nyheter »

Öppen utlysning i samverkansprogrammet

Mellan 21 oktober 2019 och 19 februari 2020 är den tredje utlysningen i andra programperioden av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system öppen. Utlysningen vänder sig till den som forskar, arbetar med eller har nytta av systeminriktade analyser i sitt arbete och vill söka stöd för att främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel. Utlysta medel är maximalt 15 miljoner SEK. Läs mer här.

Läs mer »

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
65 f3-projekt
80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
9 år av samarbete

Kalender

Informationstillfälle 1 för ansökningar inom samverkansprogrammet

Frågestund via skype.

Läs mer »

11 december

Event | 2019-12-11

Informationstillfälle 2 för ansökningar inom samverkansprogrammet

Frågestund via Skype.

Läs mer »

16 januari

Event | 2020-01-16

Partsstämma f3

Läs mer »

06 februari

Event | 2020-02-06

Utlysning 3 i samverkansprogrammet stänger

Läs mer »

19 februari

Event | 2020-02-19

Parter

I samarbete med