Swedavia ny medlem i f3

Nu är det klart att statligt ägda Swedavia förstärker f3…

Läs mer »

Nyheter | 2022-12-15

BRA vinner hållbarhetspris – skänker prispengar till f3

Transportföretagens hållbarhetspris 2022 delades ut den 19 oktober till flygbolaget…

Läs mer »

Nyheter | 2022-10-20

Kostnaden för att minska klimatutsläpp i olika sektorer kan jämföras med hjälp av modell

Ny forskning visar på hur kostnader inom energisystemet som helhet…

Läs mer »

Nyheter | 2022-10-05

Nytt biodrivmedel kan minska sjöfartens utsläpp

Restprodukter från skogen kan bli ett efterfrågat svavelfritt marinbränsle. Ett…

Läs mer »

Nyheter | 2022-06-29

Se fler nyheter »

Senaste från omvärlden

Stora utsläppsminskningar från hushållens personbilar tredje kvartalet 2022

Läs mer »

2023-02-02

Elbilarna backar – negativt trendbrott i januari

Läs mer »

2023-02-01

Nationell samordning behövs för effektiv elektrifiering av vägtransporter

Läs mer »

2023-02-01

”Det räcker inte längre med förnybara drivmedel för att ställa om transportsektorn”

Läs mer »

2023-02-01

Regeringsbeslut om formerna för klimatbonusens avveckling

Läs mer »

2023-01-31

Debatt: Regeringen måste göra mer för att snabba på elektrifieringen av transportsektorn

Läs mer »

2023-01-25

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås

Läs mer »

2023-01-24

A fossil-independent transport sector: the lessons from Sweden’s 2030 strategy

Läs mer »

2023-01-24

Transportbranschen kan bli fossilfri snabbare än man trott

Läs mer »

2023-01-23

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli till grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

Läs mer »

2023-01-23

Swedavia främjar hållbara tjänsteresor genom årlig upphandling av hållbart bioflygbränsle

Läs mer »

2023-01-20

HySkies: Fossilfritt flygbränsle får EU-stöd

Läs mer »

2023-01-19

Etanolen – mer bubblare än bubbla

Läs mer »

2023-01-17

Ett startskott på vägen till en fossilfri transportsektor

Läs mer »

2023-01-17

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Läs mer »

2023-01-12

Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?

Läs mer »

2023-01-09

Nybilsregistreringen 2022: Eldrift det nya normala – men ta inte omställningen för given

Läs mer »

2023-01-02

Energimyndigheten följer upp reduktionsplikten för flygfotogen

Läs mer »

2022-12-15

Förbättrad övervakning och rapportering av bilars koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

Läs mer »

2022-12-14

Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2026

Läs mer »

2022-12-14

”Låt flygskatten ge bättre flyg, inte bekosta dagis”

Läs mer »

2022-12-13

Liquid Wind passerar finansiell milstolpe

Läs mer »

2022-12-13

Ett nätverk för ökad kunskap och användning av biodrivmedel

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel är en nätverksorganisation med bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel.

I f3 deltar industri, högskolor, institut och myndigheter. Tillsammans skapar medlemmarna nya samarbeten, ökar kunskapen och identifierar hinder och möjliga lösningar för en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn.

Vår målsättning är att bidra till att nå transportsektorns klimat- och miljömål utan att negativt påverka andra klimat- och hållbarhetsmål.

Innovationsklustrets medlemmar finansierar nätverket tillsammans med Energimyndigheten och det leds av värdorganisationen Chalmers Industriteknik.

Läs mer om f3 här.

Kalender

Electromobility is here – are we ready?

Initiativseminarium i Göteborg av Chalmers Styrkeområde Transport. Mer information kommer.

Läs mer »

09 februari

Bioekonomiriksdagen 2023

Tvådagarskonferens i Umeå av aktörsnätverket Bioekonomi i Norr.

Läs mer »

22 - 23 februari

Gasdagarna 2023

Tvådagarskonferens av Energigas Sverige.

Läs mer »

24 - 25 maj

Medlemmar

Chalmers
IVL
KTH
LU
Neste
Preem
RISE
Scania
SLU
st1
Volvo
VTI
Södra
LTU
Adesso Bioproducts
Göteborgs hamn
Aurobay
Svenska kraftnät gasturbiner
BRA flyg
Swedavia

Med delfinansiering från

Energimyndigheten

Värd för f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel