Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas…

Läs mer »

Nyheter | 2023-03-06

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund…

Läs mer »

Nyheter | 2023-02-08

Swedavia ny medlem i f3

Nu är det klart att statligt ägda Swedavia förstärker f3…

Läs mer »

Nyheter | 2022-12-15

BRA vinner hållbarhetspris – skänker prispengar till f3

Transportföretagens hållbarhetspris 2022 delades ut den 19 oktober till flygbolaget…

Läs mer »

Nyheter | 2022-10-20

Se fler nyheter »

Senaste från omvärlden

SD hotar med regeringskris – tar strid om reduktionsplikt

Läs mer »

2023-03-23

Vätgas en nyckelroll i omställningen – Energimyndigheten får i uppdrag att samordna arbetet

Läs mer »

2023-03-23

EU-överenskommelse om minskad klimatpåverkan från sjöfarten

Läs mer »

2023-03-23

Bilar med förbränningsmotor kan tillåtas efter 2035 – om de går på e-bränsle

Läs mer »

2023-03-22

Acceptans för slopade bränslesubventioner kan öka i utvecklingsländer

Läs mer »

2023-03-21

Ny prognos: El blir allt viktigare i energisystemet

Läs mer »

2023-03-20

Elektrifiering av transporter ger både positiva och negativa miljöeffekter

Läs mer »

2023-03-17

Miljardkostnad för sänkt reduktionsplikt: Ny rapport från Sweco

Läs mer »

2023-03-14

Svebio avvisar EU-kommissionens förslag om Euro7

Läs mer »

2023-03-14

Miljardsmäll för transportsektorn efter beslut i EU-domstolen

Läs mer »

2023-03-07

Regeringen kontaktar EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas

Läs mer »

2023-03-06

Kan marknadsliberalerna i Tyskland ge oss ett vettigt beslut om EU:s bilar?

Läs mer »

2023-03-06

Oro efter besked om att EU-förbud mot fossilbilar kan bromsas

Läs mer »

2023-03-03

Utsläpp från vägtrafiken minskade trots ökad trafik

Läs mer »

2023-03-02

Forskningsprojekt utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart

Läs mer »

2023-02-22

DB Schenker och rederiet MSC tecknar avtal om 12 000 ton biobränsle

Läs mer »

2023-02-17

EU:s tidslinje för nollutsläpp för fordon – detta gäller år för år

Läs mer »

2023-02-16

Skatter stänger av lantbruksbaserad biogas – bromsar omställningen

Läs mer »

2023-02-16

Ett nätverk för ökad kunskap och användning av biodrivmedel

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel är en nätverksorganisation med bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel.

I f3 deltar industri, högskolor, institut och myndigheter. Tillsammans skapar medlemmarna nya samarbeten, ökar kunskapen och identifierar hinder och möjliga lösningar för en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn.

Vår målsättning är att bidra till att nå transportsektorns klimat- och miljömål utan att negativt påverka andra klimat- och hållbarhetsmål.

Innovationsklustrets medlemmar finansierar nätverket tillsammans med Energimyndigheten och det leds av värdorganisationen Chalmers Industriteknik.

Läs mer om f3 här.

Kalender

Lansering av Beteendepraktikan – 55 färdiga förslag för att nå 2030-målet

Webbinarium av 2030-sekretariatet.

Läs mer »

28 mars

Klimatpolitiska rådets rapportlansering 2023

På plats i Stockholm eller digitalt.

Läs mer »

29 mars

Biogasmarknad i förändring och dess påverkan på industrin

Frukostseminarium i Göteborg av Klimatledande processindustri.

Läs mer »

30 mars

Triple F vårkonferens

Heldagskonferens i Stockholm av Triple F.

Läs mer »

20 april

Medlemmar

Chalmers
IVL
LU
Neste
Preem
RISE
Scania
SLU
st1
Volvo
VTI
Södra
LTU
Adesso Bioproducts
Göteborgs hamn
Aurobay
Svenska kraftnät gasturbiner
BRA flyg
Swedavia

Med delfinansiering från

Energimyndigheten

Värd för f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel