Senaste nyheterna

Fossilfrihet och omställning av transportsektorn i Löfvens regeringsförklaring

I sin regeringsförklaring den 21 januari deklarerade Stefan Löfven att…

Läs mer »

Nyheter | 2019-01-22

f3 sammanfattar implementeringsplanen för bioenergi i EU:s SET-plan samt ETIP Bioenergys strategiska forskningsagenda

År 2030 ska EU:s transportsektor försörjas med minst 14% förnybar…

Läs mer »

Nyheter | 2018-12-20

Replikväxling på DN Debatt visar på vikten av ett systemperspektiv

Den 13 december publicerades en artikel på DN Debatt där…

Läs mer »

Nyheter | 2018-12-17

Nyskapande och radikala idéer utlysta av SIO Bioinnovation

Den 4 december öppnade det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation utlysningen ”Hypotesprövningar…

Läs mer »

Nyheter | 2018-12-10

Se fler nyheter »

Pågående utlysning i samverkansprogrammet

Pågående utlysning inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system är öppen mellan 5 november 2018 och 21 februari 2019.

Läs mer »

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

34 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
65 f3-projekt
80 organisationer med deltagande i projekt
43 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
8 år av samarbete

Kalender

Partsstämma f3

Läs mer »

29 januari

Event | 2019-01-29

Nya styrmedel för förnybara drivmedel och dess påverkan på framtida förgasningsetableringar

SFC-workshop i Stockholm.

Läs mer »

31 januari

Event | 2019-01-31

Utlysning samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Den 5 november 2018 öppnar utlysningen ”Var med och utveckla användningen av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser”. Ansök senast 21…

Läs mer »

21 februari

Event | 2019-02-21

Gasification 2019

Tvådagarskonferens i Bryssel.

Läs mer »

13 mars

Event | 2019-03-13

Parter

I samarbete med