f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra…

Läs mer »

Nyheter | 2024-04-02

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige…

Läs mer »

Nyheter | 2024-03-12

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns…

Läs mer »

Nyheter | 2023-12-18

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd.

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-27

Se fler nyheter »

Senaste från omvärlden

Pressinbjudan: Umeå står modell när framtidens hållbara sjöfart formas

Läs mer »

2024-05-22

En av världens största biobränsle-anläggningar planeras i Malmö

Läs mer »

2024-05-20

Fem års banbrytande tester av elväg avslutas i Lund

Läs mer »

2024-05-20

Nytt rekord för produktionskapacitet inom biodrivmedel

Läs mer »

2024-05-15

Skatt på biogas lika hög som på fossilgas – hur kunde det ske?

Läs mer »

2024-05-07

Liquid Winds andra storskaliga produktionsanläggning för grönt elektrobränsle har beviljats miljötillstånd

Läs mer »

2024-05-03

Bättre logistik ska minska sjöfartens utsläpp

Läs mer »

2024-05-03

Ny fordonsmärkning införs för att konsumenter enklare ska kunna välja klimatsmarta fordon

Läs mer »

2024-05-02

Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige

Läs mer »

2024-04-29

Debatt: Långsiktiga och förutsägbara regler behövs för att ställa om transportsektorn

Läs mer »

2024-04-23

Umeå vill möjliggöra vätgasflyg till 2035

Läs mer »

2024-04-18

Svårt att nå transportpolitiska målen

Läs mer »

2024-04-15

Ny pendelbåtlinje kör med 100-procent förnybart bränsle

Läs mer »

2024-04-15

Euro 7: rådet antar nya regler om utsläppsgränser för personbilar, skåpbilar och lastbilar

Läs mer »

2024-04-12

Naturvårdsverket vill öka satsningar på elektrobränslen – ska främja Sveriges försvar

Läs mer »

2024-04-11

Ny lag om konsumentupplysning om bilars utsläpp och förbrukning

Läs mer »

2024-04-11

St1s nya bioraffinaderi i Göteborg invigt av Ebba Busch

Läs mer »

2024-04-10

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten

Läs mer »

2024-04-10

Klimatklivet stärks med 100 miljoner kronor för utökat stöd till laddinfrastruktur i hela landet

Läs mer »

2024-04-04

Fortsatt uppdrag till Trafikverket att samordna sjöfartens klimatomställning

Läs mer »

2024-03-27

Liquid Wind, Umeå Energi och Wasaline tecknar avsiktsförklaring om leverans av e-metanol

Läs mer »

2024-03-20

Ett nätverk för ökad kunskap och användning av biodrivmedel

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel är en nätverksorganisation med bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel.

I f3 deltar industri, högskolor, institut och myndigheter. Tillsammans skapar medlemmarna nya samarbeten, ökar kunskapen och identifierar hinder och möjliga lösningar för en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn.

Vår målsättning är att bidra till att nå transportsektorns klimat- och miljömål utan att negativt påverka andra klimat- och hållbarhetsmål.

Innovationsklustrets medlemmar finansierar nätverket tillsammans med Energimyndigheten och det leds av värdorganisationen Chalmers Industriteknik.

Läs mer om f3 här.

Kalender

Gasdagarna 2024

Tvådagarskonferens i Båstad.

Läs mer »

22 - 23 maj

Prognoser för vägfordonsflottan

Webbinarium av Trafikanalys.

Läs mer »

23 maj

Umeå står modell när framtidens hållbara sjöfart formas

Hybridevent med framåtblickande diskussioner om förnybara drivmedel, med Umeå som modell.

Läs mer »

28 maj

Industrihearing om fossilfria material och behovet av mer biogas

Hearing med Industrins biogaskommission.

Läs mer »

31 maj

Medlemmar

Chalmers
IVL
LU
Neste
Preem
RISE
Scania
SLU
st1
Volvo
VTI
Södra
LTU
Adesso Bioproducts
Göteborgs hamn
Aurobay
Swedavia
Försvarsmakten

Med delfinansiering från

Energimyndigheten

Värd för f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel