Senaste nyheterna

Årsrapport från 2019

Nu finns f3:s årsrapport för 2019 att ladda ner. I…

Läs mer »

Nyheter | 2020-03-11

22 ansökningar i senaste utlysningen

22 ansökningar och ett samlat sökt belopp på ca 30…

Läs mer »

Nyheter | 2020-03-04

Landsbygdens röster om hållbar mobilitet i ny rapport

Staden och landsbygden presenterar mycket olika förutsättningar för hållbara transporter.

Läs mer »

Nyheter | 2020-02-13

Fyra års verksamhet summerat i ny rapport

Åren 2014-2017 var f3 inne i sin andra etapp som…

Läs mer »

Nyheter | 2020-02-13

Se fler nyheter »

f3 drar sex forskningsbaserade slutsatser om förnybara drivmedel. Läs mer om dem här.

Läs mer »

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
69 f3-projekt
87 organisationer med deltagande i projekt
50 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
9 år av samarbete

Kalender

Produktionspotentialen i Västra Götaland

Seminarium av Biogas Väst. Detaljer följer.

Läs mer »

21 april

Event | 2020-04-21

Gasdagarna 2020

Tvådagarskonferens i Falkenberg.

Läs mer »

27 maj

Event | 2020-05-27

Triple F årsmöte och årskonferens

Heldagskonferens i Stockholm.

Läs mer »

02 september

Event | 2020-09-02

Nästa steg i bioekonomin – HTL?

Seminarium i Stockholm.

Läs mer »

07 september

Event | 2020-09-07

Parter

I samarbete med