Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är…

Läs mer »

Nyheter | 2023-08-28

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett…

Läs mer »

Nyheter | 2023-04-26

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas…

Läs mer »

Nyheter | 2023-03-06

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund…

Läs mer »

Nyheter | 2023-02-08

Se fler nyheter »

Senaste från omvärlden

Vätgas en möjlig nyckel för sjöfartens omställning – men styrmedel krävs

Läs mer »

2023-09-27

Svensk Biogas kan inte längre ta halva skattesmällen

Läs mer »

2023-09-25

Budgetpropositionens A-Ö för klimat och transporter

Läs mer »

2023-09-20

Volvo slutar producera dieselbilar

Läs mer »

2023-09-19

E-fuels for new combustion cars must be 100% climate neutral: EU Commission draft

Läs mer »

2023-09-15

Energimyndigheten har beviljat anslag för utveckling av SkyFuelH2

Läs mer »

2023-09-15

Equinor and Maersk partner up to ensure continued green methanol supply for the world’s first methanol-enabled container vessel

Läs mer »

2023-09-14

70% of jet fuels at EU airports will have to be green by 2050

Läs mer »

2023-09-14

SVT fälls i Granskningsnämnden för fel om biobränsleutsläpp

Läs mer »

2023-09-13

Utsläpp från transporter: Ser vi hela bilden?

Läs mer »

2023-09-11

Demirok: ”Vill ersätta reduktionsplikten”

Läs mer »

2023-08-29

Biokraft startar upp världens största flytandegörningsenhet för biogas och mer än fördubblar sin kapacitet att producera flytande biogas (Bio-LNG)

Läs mer »

2023-08-24

Göteborgs Hamn drivande i arbetet med att utveckla fossilfria transporter

Läs mer »

2023-08-23

Därför behövs förnybara bränslen inom transportsektorn

Läs mer »

2023-08-22

Över en halv miljon laddbara personbilar på vägarna

Läs mer »

2023-08-09

ASTM decision brings 100% SAF certification within reach

Läs mer »

2023-08-08

Tre utmaningar för att minska jordbrukets klimatavtryck

Läs mer »

2023-07-24

DB Schenker och Volvo Cars samarbetar för hållbar sjöfrakt

Läs mer »

2023-07-12

Elektrifieringen får en skjuts när förmånsbeskattning slopas

Läs mer »

2023-07-12

Snart lyfter de första vätgasdrivna flygplanen

Läs mer »

2023-07-11

Historiskt beslut om ”sjöfartens parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Läs mer »

2023-07-07

Regeringen remitterar promemoria för sänkta reduktionsnivåer

Läs mer »

2023-07-03

”Kollektivtrafiken är fossilfri i smyg – får Greenhushpriset.”

Läs mer »

2023-07-01

Ett nätverk för ökad kunskap och användning av biodrivmedel

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel är en nätverksorganisation med bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel.

I f3 deltar industri, högskolor, institut och myndigheter. Tillsammans skapar medlemmarna nya samarbeten, ökar kunskapen och identifierar hinder och möjliga lösningar för en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn.

Vår målsättning är att bidra till att nå transportsektorns klimat- och miljömål utan att negativt påverka andra klimat- och hållbarhetsmål.

Innovationsklustrets medlemmar finansierar nätverket tillsammans med Energimyndigheten och det leds av värdorganisationen Chalmers Industriteknik.

Läs mer om f3 här.

Kalender

Triple F höstkonferens

Heldagskonferens i Göteborg.

Läs mer »

18 oktober

Triple F Nordisk konferens

Heldagskonferens i Göteborg.

Läs mer »

19 oktober

Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för klimatmålen

Digital direktsänd konferens av Trafikverket.

Läs mer »

26 oktober

Liquid biofuels as critical solution for decarbonizing transport

Webinar organized by the World Bioenergy Association, WBA.

Läs mer »

28 november

Medlemmar

Chalmers
IVL
LU
Neste
Preem
RISE
Scania
SLU
st1
Volvo
VTI
Södra
LTU
Adesso Bioproducts
Göteborgs hamn
Aurobay
Svenska kraftnät gasturbiner
BRA flyg
Swedavia

Med delfinansiering från

Energimyndigheten

Värd för f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel