Gröna näringar blir grönare med alkoholer

Klimatskadliga utsläpp från arbetsmaskiner kan närma sig noll med förnybara…

Läs mer »

Nyheter | 2020-06-26

Vårens utlysning ledde till tolv nya projekt

Nyligen tillkännagavs de första sex projekten efter vårens utlysningen…

Läs mer »

Nyheter | 2020-06-26

Teknikspecifika krav driver smart omställning till en fossilfri fordonsflotta

– Vi ser att teknikspecifika krav i offentliga upphandlingar är…

Läs mer »

Nyheter | 2020-06-22

Nu tillkännager vi starten av sex nya projekt

Vätgas i multitankstationer. Biltrafikens påverkan på klimatmål.

Läs mer »

Nyheter | 2020-06-16

Se fler nyheter »

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

43 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
16 parter
70 f3-projekt
87 organisationer med deltagande i projekt
50 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
9 år av samarbete

Kalender

Triple F årsmöte och årskonferens

Onlineevent.

Läs mer »

02 september

Event | 2020-09-02

Nästa steg i bioekonomin – HTL?

Onlineevent.

Läs mer »

07 september

Event | 2020-09-07

Advanced Biofuels Conference 2020

Tredagarskonferens i Stockholm.

Läs mer »

15 september

Event | 2020-09-15

Regatec 2020

Tvådagarskonferens i Weimar, Tyskland.

Läs mer »

15 oktober

Event | 2020-10-15

Parter

I samarbete med