Senaste nyheterna

Tvådelad vetenskaplig publicering om utvärdering av produktionsvägar för skogsbaserade biodrivmedel

I april 2018 kunde vi publicera en sammanfattande rapport på…

Läs mer »

Nyheter | 2019-02-22

Vilken roll spelar styrning av nätverk för nya hållbara teknologier?

Samverkansprogramprojektet Ett innovationspolitiskt ramverk och styrmedelsalternativ för utvecklingen av bioraffinaderier…

Läs mer »

Nyheter | 2019-02-20

VTI är ny part i f3

En enig partsstämma valde den 29 januari in VTI,…

Läs mer »

Nyheter | 2019-01-30

Fossilfrihet och omställning av transportsektorn i Löfvens regeringsförklaring

I sin regeringsförklaring den 21 januari deklarerade Stefan Löfven att…

Läs mer »

Nyheter | 2019-01-22

Se fler nyheter »

Pågående utlysning i samverkansprogrammet

Pågående utlysning inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system är öppen mellan 5 november 2018 och 21 februari 2019.

Läs mer »

Förnybara drivmedel och system »

Ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3.

Läs mer »

Vision

f3 bidrar, genom vetenskapligt grundad kunskap, till utvecklingen av miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara förnybara drivmedel, som del i ett framtida hållbart samhälle och för omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Hur vi jobbar

f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor. Den gemensamma utgångspunkten är att hållbara förnybara drivmedel spelar en central roll i omställningen.

f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Det gör vi genom att gemensamt med våra parter arbeta med forskningsfinansiering och genomförande, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Syftet är att skapa ökad systemförståelse hos beslutsfattare, näringslivs- och samhällsaktörer och intresseorganisationer gällande hur utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av en fossiloberoende fordonsflotta – idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om f3 här.

34 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
17 parter
65 f3-projekt
80 organisationer med deltagande i projekt
49 vetenskapliga publikationer
10 öppna konferenser
8 år av samarbete

Kalender

Styrelsemöte f3

Läs mer »

26 februari

Event | 2019-02-26

Gasification 2019

Tvådagarskonferens i Bryssel.

Läs mer »

13 mars

Event | 2019-03-13

Hydrogen in a sustainable energy system

Energiseminarim, Lund.

Läs mer »

19 mars

Event | 2019-03-19

Programrådsmöte Förnybara drivmedel och system

Stockholm.

Läs mer »

20 mars

Event | 2019-03-20

Parter

I samarbete med