Information om förnybara drivmedel

Det finns många olika förnybara drivmedel för transporter. f3 har med hjälp av experter i sitt nätverk tagit fram grundläggande information om de vanligaste drivmedlen, råvaror för
drivmedelsproduktion, omvandlingsprocesser och relaterade ämnen som reglering och policy.

Vi kallar formatet på informationen för faktablad och på den här sidan kan du läsa och ladda ner den.

I vårt publikationsbibliotek kan du söka bland alla våra publikationer om förnybara drivmedel, såsom sammanfattningar, rapporter och broschyrer.

Sortering av faktablad

Styrmedel för minskade utsläpp av växthusgaser från den svenska fordonsflottan

Sverige har som mål att transportsektorn ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 70% till 2030 (jämfört med år 2010),…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2024-01-29

Stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning med inhemsk produktion av biodrivmedel

För att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta behövs alla förnybara drivmedel och stora mängder av dem. Men för att få den…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2023-12-12

Reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Här förklaras vad reduktionsplikten innebär, varför den finns, och hur…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2023-11-23

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Den biodrivmedelsproducerande industrin lyfter ofta att deras beslut och investeringsvilja påverkas i hög grad av osäkra styrmedel, lagstiftning, riktlinjer etc.

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2023-10-12

Befintlig och planerad produktion av förnybara drivmedel i Sverige

I Sverige produceras förnybara drivmedel som används både för låginblandning i fossil bensin och diesel samt som höginblandade eller rena…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2023-09-12

Vätgas

Vätgas, H2, är en flexibel energibärare med många möjliga tillämpningar och en av dem är som drivmedel i fordon. Vätgas…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2021-09-13

EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. The EU Renewable Energy Directive (RED II) establishes that a minimum of…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2021-06-21

Elvägar

(Faktabladet är för tillfället enbart tillgängligt på engelska.) Electric Road Systems (ERS) allow vehicles to charge whilst driving, with electricity…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2021-05-10

Elektrobränslen

Elektrobränslen är ett sätt att producera förnybara energibärare från förnybar el som kan användas i de delar av transportsektorn där…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2021-04-12

Missuppfattningar kring användningen av skogsbiomassa för att begränsa klimatförändringar

I många artiklar och i media hörs uttalanden [1, 2] om klimateffekterna av att använda biomassa från skogen för energiändamål.

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2021-03-17

Termokemisk omvandling av lignocellulosa

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Lignocellulosic biomass can be converted into fuels and chemicals using thermochemical or…

Läs mer »

 • Typ: Omvandlingsprocesser

Faktablad | 2020-05-12

Biokemisk omvandling av lignocellulosa

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Lignocellulosic biomass can be converted into fuels and chemicals using thermochemical or…

Läs mer »

 • Typ: Omvandlingsprocesser

Faktablad | 2020-05-11

Bioflygbränsle, Biojet

Jet A1, också benämnt som flygfotogen eller jetbränsle, är det drivmedel som används i flygplan och helikoptrar drivna med jetmotorer.

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2020-02-11

Indirekt ändrad markanvändning – ILUC

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på svenska. Förhållanden mellan markanvändning och biodrivmedel diskuteras i många sammanhang. Att uppta mark…

Läs mer »

 • Typ: Övrigt

Faktablad | 2019-11-21

B100 (Biodiesel)

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. B100 is a diesel fuel consisting of 100% fatty acid methyl esters…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-08-14

FAME, Fatty acid methyl esters

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Fatty acid methyl ester, FAME, is a nontoxic, biodegradable biodiesel that can…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-06-28

Dimetyleter, DME

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Dimethyl ether (DME) can be produced from coal, natural gas or biomass…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-05-04

Metanol

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Methanol is the simplest form of alcohol and it is produced via…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2017-05-04

HEFA/HVO, Hydroprocessed Esters and Fatty Acids

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids), also called HVO (Hydrotreated Vegetable Oil),…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2016-08-10

Biogas/Biometan/SNG

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Biomethane is a gaseous fuel which consists of mainly methane. Biomethane is…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2016-08-10

Bioetanol

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Bioethanol is the most commonly used biofuel for transportation. It can be…

Läs mer »

 • Typ: Drivmedel

Faktablad | 2015-02-03

Restprodukter från jordbruket

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Residues from agriculture include a variety of products, such as straw from…

Läs mer »

 • Typ: Råvara

Faktablad | 2015-02-02

Energigrödor från jordbruket

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Energy crops are crops produced with the objective to be used in…

Läs mer »

 • Typ: Råvara

Faktablad | 2015-02-02

Restprodukter från skogen

Faktabladet är i dagsläget enbart tillgängligt på engelska. Main forestry products are timber and pulpwood, but residues from forestry, such…

Läs mer »

 • Typ: Råvara

Faktablad | 2015-02-02