One of the first projects to publish results from the first phase of the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems was The method’s influence on climate impact assessment of biofuels and other uses of forest biomass. The project report was published already in 2016 and the results have been presented at a number of events.

In July 2018, an article prepared by participants in the project was published in The International Journal of Life Cycle Assessment. It is titled The influence of system boundaries and baseline in climate impact assessment of forest products, and aims to show the potential outcomes of different methodological choices in climate impact assessments of forest products using life cycle assessment (LCA). It also analyses the way the outcomes are influenced by the characteristics of the product under study.

The authors conclude that different assumptions about system boundaries and setting of baselines for forest growth affect the outcome of these climate impact assessments in regards of their potential for climate impact mitigation from replacing non-forest benchmarks. The influence of methodological choices on the results decreases for longer time horizons.

Other posts

Nytt faktablad täcker in styrmedel för minskade utsläpp från fordonsflottan

I Sverige har vi ett antal nationella styrmedel inriktade mot att minska fordonens användning av fossila drivmedel och utsläpp av…

Read more »

News | 2021-10-15

Ingen motsättning mellan biodrivmedel och el

Dröj inte med de lösningar som finns! Både biodrivmedel och elektrifiering behöver användas när Sverige ska kunna minska transportsektorns växthusgasutsläpp.

Read more »

News | 2021-10-05

Möjligheter för massabruk att bidra med förnybara drivmedelskomponenter

Reduktionsplikten ställer krav på inblandning av förnybart i fossila bränslen, men för olika drivmedel behövs olika komponenter. HVO är möjligt…

Read more »

News | 2020-11-18

Biodrivmedel och elektrifiering spelar olika roller men båda behövs

Biodrivmedel, el eller nåt annat? Svaret om vad som på sikt ska ersätta fossila drivmedel är givetvis inte så enkelt…

Read more »

News | 2020-11-12

See all news »