Swedavia becomes a member in f3

State-owned Swedavia Airports is the newest member to strengthen the…

Read more »

News | 2022-12-15

BRA wins sustainability award – donates prize money to f3

On 19th October, the Swedish Confederation of Transport Enterprises’ sustainability…

Read more »

News | 2022-10-22

Shaping the biomass energy discourse

Over a hundred registered participants joined last Friday’s free webinar…

Read more »

News | 2021-12-17

New comparison of biofuels can facilitate for decision-makers

Is there an optimal choice? A new study compares…

Read more »

News | 2021-08-23

See more news »

Latest from around the world

Budgetpropositionens A-Ö för klimat och transporter

Read more »

2023-09-20

E-fuels for new combustion cars must be 100% climate neutral: EU Commission draft

Read more »

2023-09-15

Equinor and Maersk partner up to ensure continued green methanol supply for the world’s first methanol-enabled container vessel

Read more »

2023-09-14

70% of jet fuels at EU airports will have to be green by 2050

Read more »

2023-09-14

SVT fälls i Granskningsnämnden för fel om biobränsleutsläpp

Read more »

2023-09-13

Utsläpp från transporter: Ser vi hela bilden?

Read more »

2023-09-11

Demirok: ”Vill ersätta reduktionsplikten”

Read more »

2023-08-29

Biokraft startar upp världens största flytandegörningsenhet för biogas och mer än fördubblar sin kapacitet att producera flytande biogas (Bio-LNG)

Read more »

2023-08-24

Göteborgs Hamn drivande i arbetet med att utveckla fossilfria transporter

Read more »

2023-08-23

Därför behövs förnybara bränslen inom transportsektorn

Read more »

2023-08-22

Över en halv miljon laddbara personbilar på vägarna

Read more »

2023-08-09

ASTM decision brings 100% SAF certification within reach

Read more »

2023-08-08

Tre utmaningar för att minska jordbrukets klimatavtryck

Read more »

2023-07-24

DB Schenker och Volvo Cars samarbetar för hållbar sjöfrakt

Read more »

2023-07-12

Elektrifieringen får en skjuts när förmånsbeskattning slopas

Read more »

2023-07-12

Snart lyfter de första vätgasdrivna flygplanen

Read more »

2023-07-11

Historiskt beslut om ”sjöfartens parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Read more »

2023-07-07

Regeringen remitterar promemoria för sänkta reduktionsnivåer

Read more »

2023-07-03

”Kollektivtrafiken är fossilfri i smyg – får Greenhushpriset.”

Read more »

2023-07-01

Ny digital lösning gör det lättare för företag att spåra utsläpp

Read more »

2023-06-21

Fiskodlingar kan bli producenter av biogas

Read more »

2023-06-20

Flera risker för reduktionspliktens genomförande och effektivitet

Read more »

2023-06-20

”Det här kan gynna klimatet, försörjningstryggheten och de gröna jobben”

Read more »

2023-06-20

Utredning ska undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn

Read more »

2023-06-17

Sveriges klimatutsläpp minskade med fem procent under 2022

Read more »

2023-06-15

”Sverige haltar i två av sex vitala faktorer i elektrifieringen av bilar”

Read more »

2023-06-05

Outnyttjad biogaspotential i Jämtlands och Västernorrlands län

Read more »

2023-06-05

Regeringen uppdrar åt Business Sweden att samordna insatser för stora batterietableringar i fordonsindustrins gröna omställning

Read more »

2023-06-01

A network for increased knowledge and use of biofuels

f3 Innovation Cluster for Sustainable Biofuels is a network organization with a long history of stakeholder collaboration around system-related research on renewable fuels.

Industry, universities, institutes, and authorities participate in f3. Together, the members create new collaborations, increase knowledge, and identify obstacles and possible solutions for an actual and rapid transition to renewable fuels in the transport sector.

Our goal is to contribute to reaching the transport sector’s climate and environmental goals without negatively affecting other climate and sustainability goals.

The innovation cluster is financed by its members together with the Swedish Energy Agency and is led by the host organization Chalmers Industriteknik.

Read more about f3.

Calendar

TAP&SE 2023

25th International Transport and Air Pollution and 3rd Shipping and Environment Conference. ​Four-day conference in Gothenburg, Sweden.

Read more »

25 - 28 September

ETIP Bioenergy 11th Stakeholder Plenary Meeting

Two-day meeting in Brussels, Belgium.

Read more »

27 - 28 September

Triple F höstkonferens

Heldagskonferens i Göteborg.

Read more »

18 October

Triple F Nordic Conference

Full-day conference in Gothenburg.

Read more »

19 October

Members

Adesso Bioproducts
Aurobay
BRA flyg
Chalmers
Göteborgs hamn
IVL
LTU
LU
Neste
Preem
RISE
Scania
SLU
Södra
st1
Svenska kraftnät gasturbiner
Swedavia
Volvo
VTI

Partially financed by

Energimyndigheten

Host organisation for the innovation cluster