Swedavia becomes a member in f3

State-owned Swedavia Airports is the newest member to strengthen the…

Read more »

News | 2022-12-15

BRA wins sustainability award – donates prize money to f3

On 19th October, the Swedish Confederation of Transport Enterprises’ sustainability…

Read more »

News | 2022-10-22

Shaping the biomass energy discourse

Over a hundred registered participants joined last Friday’s free webinar…

Read more »

News | 2021-12-17

New comparison of biofuels can facilitate for decision-makers

Is there an optimal choice? A new study compares…

Read more »

News | 2021-08-23

See more news »

Latest from around the world

”Sverige haltar i två av sex vitala faktorer i elektrifieringen av bilar”

Read more »

2023-06-05

Outnyttjad biogaspotential i Jämtlands och Västernorrlands län

Read more »

2023-06-05

Regeringen uppdrar åt Business Sweden att samordna insatser för stora batterietableringar i fordonsindustrins gröna omställning

Read more »

2023-06-01

Brist på metaller riskerar bromsa elektrifieringen

Read more »

2023-05-31

CRI delivers core CO2-to-methanol tech to second Chinese project

Read more »

2023-05-30

”Det kan Sverige lära av Sydkorea inom hållbara transporter”

Read more »

2023-05-29

Biodrivmedel kan snabba på byggbranschens klimatomställning

Read more »

2023-05-29

Eldrift billigare än diesel för tunga lastbilar

Read more »

2023-05-25

Ørsted tar första spadtaget för FlagshipONE – Liquid Winds första och Europas största elektrobränsleprojekt

Read more »

2023-05-25

Nu slopar Region Västerbotten kravet på HVO i kollektivtrafiken

Read more »

2023-05-24

Ett klokt förslag om reduktionsplikten

Read more »

2023-05-16

Marknaden för gasfordon alltmer ljummen efter EU Tribunalens dom – nu krävs att regeringen agerar

Read more »

2023-05-16

C vill sänka moms och ändra reduktionsplikt

Read more »

2023-05-11

Forskaren: ”Dags att överge 2045-målet”

Read more »

2023-05-09

Sänkt reduktionsplikt: Detta är konsekvenserna

Read more »

2023-05-08

Tidöpartierna överens om sänkt reduktionsplikt

Read more »

2023-05-07

Transportbranschen – en viktig pusselbit i klimatomställningen

Read more »

2023-05-05

”Säljs inga elbilar byggs inga laddstationer”

Read more »

2023-05-04

Ohållbara argument väcker frågor kring omställningen

Read more »

2023-05-03

Elbilars klimatpåverkan överskattas i många LCA-studier

Read more »

2023-05-03

I bräschen för omställning av tunga transporter

Read more »

2023-05-02

A network for increased knowledge and use of biofuels

f3 Innovation Cluster for Sustainable Biofuels is a network organization with a long history of stakeholder collaboration around system-related research on renewable fuels.

Industry, universities, institutes, and authorities participate in f3. Together, the members create new collaborations, increase knowledge, and identify obstacles and possible solutions for an actual and rapid transition to renewable fuels in the transport sector.

Our goal is to contribute to reaching the transport sector’s climate and environmental goals without negatively affecting other climate and sustainability goals.

The innovation cluster is financed by its members together with the Swedish Energy Agency and is led by the host organization Chalmers Industriteknik.

Read more about f3.

Calendar

Bio+2023 – Biobaserad utblick mot omvärlden och inblickar i Bio+programmet

Full-day conference in Stockholm.

Read more »

07 September

Advanced Biofuels Conference 2023

Two-day conference by Svebio.

Read more »

20 - 21 September

TAP&SE 2023

25th International Transport and Air Pollution and 3rd Shipping and Environment Conference. ​Four-day conference in Gothenburg, Sweden.

Read more »

25 - 28 September

Triple F höstkonferens

Heldagskonferens i Göteborg.

Read more »

18 October

Members

Adesso Bioproducts
Aurobay
BRA flyg
Chalmers
Göteborgs hamn
IVL
LTU
LU
Neste
Preem
RISE
Scania
SLU
Södra
st1
Svenska kraftnät gasturbiner
Swedavia
Volvo
VTI

Partially financed by

Energimyndigheten

Host organisation for the innovation cluster