Swedavia becomes a member in f3

State-owned Swedavia Airports is the newest member to strengthen the…

Read more »

News | 2022-12-15

BRA wins sustainability award – donates prize money to f3

On 19th October, the Swedish Confederation of Transport Enterprises’ sustainability…

Read more »

News | 2022-10-22

Shaping the biomass energy discourse

Over a hundred registered participants joined last Friday’s free webinar…

Read more »

News | 2021-12-17

New comparison of biofuels can facilitate for decision-makers

Is there an optimal choice? A new study compares…

Read more »

News | 2021-08-23

See more news »

Latest from around the world

Stora utsläppsminskningar från hushållens personbilar tredje kvartalet 2022

Read more »

2023-02-02

Elbilarna backar – negativt trendbrott i januari

Read more »

2023-02-01

Nationell samordning behövs för effektiv elektrifiering av vägtransporter

Read more »

2023-02-01

”Det räcker inte längre med förnybara drivmedel för att ställa om transportsektorn”

Read more »

2023-02-01

Regeringsbeslut om formerna för klimatbonusens avveckling

Read more »

2023-01-31

Debatt: Regeringen måste göra mer för att snabba på elektrifieringen av transportsektorn

Read more »

2023-01-25

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås

Read more »

2023-01-24

A fossil-independent transport sector: the lessons from Sweden’s 2030 strategy

Read more »

2023-01-24

Transportbranschen kan bli fossilfri snabbare än man trott

Read more »

2023-01-23

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli till grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

Read more »

2023-01-23

Swedavia främjar hållbara tjänsteresor genom årlig upphandling av hållbart bioflygbränsle

Read more »

2023-01-20

HySkies: Fossilfritt flygbränsle får EU-stöd

Read more »

2023-01-19

Etanolen – mer bubblare än bubbla

Read more »

2023-01-17

Ett startskott på vägen till en fossilfri transportsektor

Read more »

2023-01-17

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Read more »

2023-01-12

Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?

Read more »

2023-01-09

Nybilsregistreringen 2022: Eldrift det nya normala – men ta inte omställningen för given

Read more »

2023-01-02

Energimyndigheten följer upp reduktionsplikten för flygfotogen

Read more »

2022-12-15

Förbättrad övervakning och rapportering av bilars koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

Read more »

2022-12-14

Skattebefrielse för rena och höginblandade biodrivmedel till och med 2026

Read more »

2022-12-14

”Låt flygskatten ge bättre flyg, inte bekosta dagis”

Read more »

2022-12-13

Liquid Wind passerar finansiell milstolpe

Read more »

2022-12-13

A network for increased knowledge and use of biofuels

f3 Innovation Cluster for Sustainable Biofuels is a network organization with a long history of stakeholder collaboration around system-related research on renewable fuels.

Industry, universities, institutes, and authorities participate in f3. Together, the members create new collaborations, increase knowledge, and identify obstacles and possible solutions for an actual and rapid transition to renewable fuels in the transport sector.

Our goal is to contribute to reaching the transport sector’s climate and environmental goals without negatively affecting other climate and sustainability goals.

The innovation cluster is financed by its members together with the Swedish Energy Agency and is led by the host organization Chalmers Industriteknik.

Read more about f3

Calendar

Electromobility is here – are we ready?

Initiativseminarium i Göteborg av Chalmers Styrkeområde Transport. Mer information kommer.

Read more »

09 February

Bioekonomiriksdagen 2023

Tvådagarskonferens i Umeå av aktörsnätverket Bioekonomi i Norr.

Read more »

22 - 23 February

Gasdagarna 2023

Tvådagarskonferens av Energigas Sverige.

Read more »

24 - 25 May

Partially financed by

Energimyndigheten

Host organisation for the innovation cluster