Swedavia becomes a member in f3

State-owned Swedavia Airports is the newest member to strengthen the…

Read more »

News | 2022-12-15

BRA wins sustainability award – donates prize money to f3

On 19th October, the Swedish Confederation of Transport Enterprises’ sustainability…

Read more »

News | 2022-10-22

Shaping the biomass energy discourse

Over a hundred registered participants joined last Friday’s free webinar…

Read more »

News | 2021-12-17

New comparison of biofuels can facilitate for decision-makers

Is there an optimal choice? A new study compares…

Read more »

News | 2021-08-23

See more news »

Latest from around the world

Ny prognos: El blir allt viktigare i energisystemet

Read more »

2023-03-20

Elektrifiering av transporter ger både positiva och negativa miljöeffekter

Read more »

2023-03-17

Miljardkostnad för sänkt reduktionsplikt: Ny rapport från Sweco

Read more »

2023-03-14

Svebio avvisar EU-kommissionens förslag om Euro7

Read more »

2023-03-14

Miljardsmäll för transportsektorn efter beslut i EU-domstolen

Read more »

2023-03-07

Regeringen kontaktar EU-kommissionen för att rädda skattebefrielsen för biogas

Read more »

2023-03-06

Kan marknadsliberalerna i Tyskland ge oss ett vettigt beslut om EU:s bilar?

Read more »

2023-03-06

Oro efter besked om att EU-förbud mot fossilbilar kan bromsas

Read more »

2023-03-03

Utsläpp från vägtrafiken minskade trots ökad trafik

Read more »

2023-03-02

Forskningsprojekt utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart

Read more »

2023-02-22

DB Schenker och rederiet MSC tecknar avtal om 12 000 ton biobränsle

Read more »

2023-02-17

EU:s tidslinje för nollutsläpp för fordon – detta gäller år för år

Read more »

2023-02-16

Skatter stänger av lantbruksbaserad biogas – bromsar omställningen

Read more »

2023-02-16

Ny tur i striden om skogens biomassa – nytt initiativ från öst ger stöd för Sveriges linje

Read more »

2023-02-14

Byggandet av Gasums biogasanläggning i Götene påbörjas

Read more »

2023-02-10

Preem: Regeringens planer ger högre dieselpriser

Read more »

2023-02-07

Stora utsläppsminskningar från hushållens personbilar tredje kvartalet 2022

Read more »

2023-02-02

Elbilarna backar – negativt trendbrott i januari

Read more »

2023-02-01

Nationell samordning behövs för effektiv elektrifiering av vägtransporter

Read more »

2023-02-01

”Det räcker inte längre med förnybara drivmedel för att ställa om transportsektorn”

Read more »

2023-02-01

Tribunalens dom om den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol

Read more »

2023-01-25

A network for increased knowledge and use of biofuels

f3 Innovation Cluster for Sustainable Biofuels is a network organization with a long history of stakeholder collaboration around system-related research on renewable fuels.

Industry, universities, institutes, and authorities participate in f3. Together, the members create new collaborations, increase knowledge, and identify obstacles and possible solutions for an actual and rapid transition to renewable fuels in the transport sector.

Our goal is to contribute to reaching the transport sector’s climate and environmental goals without negatively affecting other climate and sustainability goals.

The innovation cluster is financed by its members together with the Swedish Energy Agency and is led by the host organization Chalmers Industriteknik.

Read more about f3.

Calendar

Klimatpolitiska rådets rapportlansering 2023

På plats i Stockholm eller digitalt.

Read more »

29 March

Biogas market changes and their effect on industry

Breakfast seminar in Gothenburg hosted by Klimatledande processindustri. In Swedish.

Read more »

30 March

Triple F vårkonferens

Heldagskonferens i Stockholm av Triple F.

Read more »

20 April

Hållbarhetskonferens 2023

Konferens av Drivkraft Sverige.

Read more »

26 April

Members

Adesso Bioproducts
Aurobay
BRA flyg
Chalmers
Göteborgs hamn
IVL
LTU
LU
Neste
Preem
RISE
Scania
SLU
Södra
st1
Svenska kraftnät gasturbiner
Swedavia
Volvo
VTI

Partially financed by

Energimyndigheten

Host organisation for the innovation cluster