There is a growing interest for electrofuel processes among biogas producers, that can be associated with a potential for these processes to increase the profitability for biogas plants and make them more product flexible and less sensitive to market flutuations. However, the general view of the Swedish biogas industry is that it is difficult to overview the techno-economic performance and degree of maturity of the different processes. Knowledge about the technology readiness level (TRL) concern in particular the biological electrofuel processes.

Anna-Karin Jannasch, SP, has led an f3 project titled Electrofuels from biological processes – A knowledge synthesis that presents a knowledge synthesis on in-situ and ex-situ biological methanation and gas fermentation, using thermochemical methanisation as a reference. The possibilities to combine and/or to replace conventional biogas upgrading with the different electrofuel processes are also investigated and discussed.

The conclusions are that out of the investigated processes, thermochemical methanation is the most mature technology (TRL= 7-8), followed by Ex-situ biological methanation (TRL = 6-7), In-situ methanation (TRL=4-5) and biological gas fermentation (TRL=2-3). The report includes advantages as well as challanges for all technologies for comparison.

The report is written in Swedish, with a summary in English.

Other posts

Fem webbinarier om ny forskning på förnybara drivmedel

Forskningen inom samverkansprogrammet täcker in många olika aspekter av förnybara drivmedel och system. Under våren återstår fem digitala tillfällen att…

Read more »

News | 2022-04-28

Poppelodling kan öka tillgången till inhemsk bioråvara

I Sverige finns mycket goda förutsättningar att storskaligt odla poppel eller andra snabbväxande lövträd som biomassabas till drivmedel. Forskning visar…

Read more »

News | 2022-05-23

Flera vägar leder rätt

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Read more »

News | 2022-06-17

Nytt biodrivmedel kan minska sjöfartens utsläpp

Restprodukter från skogen kan bli ett efterfrågat svavelfritt marinbränsle. Ett nytt drivmedel har skapats och testats i labbmiljö. Biprodukter från…

Read more »

News | 2022-06-29

See all news »