On 27 October 2017, the Steering Committee of ETIP Bioenergy, in which f3 is represented, reached an agreement on the position paper of the platform on the Renewable Energy Directive (RED) II proposal. The full paper, and a summary of key recommendations can be found in the latest newsletter from ETIP Bioenergy.

Earlier this year, f3 published a PM that compared the RED II proposal from the European Commission (proposed November 30th 2016) to the current RED, in regard to the suggested alterations that are relevant for develpoment and regulation on renewable transportation fuels. The PM is available here.

Other posts

Nytt faktablad täcker in styrmedel för minskade utsläpp från fordonsflottan

I Sverige har vi ett antal nationella styrmedel inriktade mot att minska fordonens användning av fossila drivmedel och utsläpp av…

Read more »

News | 2021-10-15

Åtta rekommendationer till beslutsfattare om biogas

När bussflottan i flera städer elektrifieras kan det påverka användningen av biogas. Den omställningen kan i sin tur påverka exempelvis…

Read more »

News | 2021-05-19

Aktörssamverkan ger viktig kunskap till styrmedelsutveckling för ett fossilfritt jordbruk

Jordbrukets koppling till drivmedel handlar dels om energi för att driva maskiner, dels om aspekter på råvaror och markanvändning i…

Read more »

News | 2021-04-12

Forskning behöver förstås för att göra avtryck

Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system som finansieras av Energimyndigheten och f3 har ambitiösa mål om spridning av forskningsresultat. Utöver…

Read more »

News | 2021-03-25

See all news »