2017 was a busy year for f3. Activities, seminars, publications, projects and more are now summarized in an annual report available here.

Other posts

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en projektworkshop om regional biogasutveckling inom ramen för samverkansprogramprojektet Nätverk, lokala…

Read more »

News | 2019-06-26

What is the role of network management in development of new sustainable technologies?

The project An innovation policy framework and policy options for the development of biorefineries that finished in June 2018 is…

Read more »

News | 2019-02-20

f3 sammanfattar implementeringsplanen för bioenergi i EU:s SET-plan samt ETIP Bioenergys strategiska forskningsagenda

År 2030 ska EU:s transportsektor försörjas med minst 14% förnybar energi. Denna målsättning ingår i EU:s nya förnybarhetsdirektiv (RED II),…

Read more »

News | 2018-12-20

Registration open for conference and submission of future project ideas

The registration for the 2018 conference within the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems,…

Read more »

News | 2018-09-19

See all news »