On April 12, the Swedish Parliament’s Committee on transport and communications had an open hearing concerning the publication of an extensive report titled Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan – flytande, gasformiga och elektriska drivmedel inom vägtrafik, sjöfart, luftfart och spårbunden trafik (English translation: Fossil free transportaion fuels for climate impact reduction of the transport sector – Liquid, gaseous and electric transportation fuels for road, marine, air and rail road traffic).

The hearing, lead by the Committee chair Karin Svensson Smith, consisted of a summary of the results from the work behind the report, followed by the view of relevant research, authorities and industry representatives on different aspects of the field. Among the presenters were Johanna Mossberg, RISE and former manager of the f3 centre, and Pål Börjesson, former representative in f3 for Lund University. Both have been part of the reference group for the report.

Research reports and other material from f3 and the collaborative research program Renewable transportation fuels and systems financed by f3 and Swedish Energy Agency have been used as background material in several parts of the report. A complete list of the f3 references is available here.

The following links can be visited for more information (in Swedish):

Other posts

Fem webbinarier om ny forskning på förnybara drivmedel

Forskningen inom samverkansprogrammet täcker in många olika aspekter av förnybara drivmedel och system. Under våren återstår fem digitala tillfällen att…

Read more »

News | 2022-04-28

Variationer i LCA-ramverk ger olika svar om biodrivmedels miljöpåverkan

Många aktörer använder livscykelanalys (LCA) när de ska fatta beslut grundade på förnybara drivmedels miljöpåverkan. En jämförelse mellan tre ramverk…

Read more »

News | 2022-05-25

Klimat- och kostnadsnytta när bioolja framställs i integrerad process

Syrefattig bioolja framställt från exempelvis skogsrester lämpar sig väl som råvara för biobaserade drop in-drivmedel. I en jämförelse mellan fyra…

Read more »

News | 2022-06-23

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

See all news »