On April 12, the Swedish Parliament’s Committee on transport and communications had an open hearing concerning the publication of an extensive report titled Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan – flytande, gasformiga och elektriska drivmedel inom vägtrafik, sjöfart, luftfart och spårbunden trafik (English translation: Fossil free transportaion fuels for climate impact reduction of the transport sector – Liquid, gaseous and electric transportation fuels for road, marine, air and rail road traffic).

The hearing, lead by the Committee chair Karin Svensson Smith, consisted of a summary of the results from the work behind the report, followed by the view of relevant research, authorities and industry representatives on different aspects of the field. Among the presenters were Johanna Mossberg, RISE and former manager of the f3 centre, and Pål Börjesson, former representative in f3 for Lund University. Both have been part of the reference group for the report.

Research reports and other material from f3 and the collaborative research program Renewable transportation fuels and systems financed by f3 and Swedish Energy Agency have been used as background material in several parts of the report. A complete list of the f3 references is available here.

The following links can be visited for more information (in Swedish):

Other posts

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Read more »

News | 2023-04-26

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

See all news »