The latest finished project within f3 is a knowledge synthesis addressing flexibility in ethanol based biorefinery processes using lignocellulosic feedstocks from the Swedish forestry and agricultural sectors. The flexibility of biorefinery operations is important as it determines their capacity to respond to fluctuations in feedstock supply and market demands. Here, the flexibility of feedstocks, processes, volumes and products, referred to as manufacturing flexibility, is reviewed. Particular emphasis has been given feedstock and product flexibility.

The report is in English with a Swedish summary and has been written by Robin Kalmendal, Rickard Fornell and Karin Willquist from SP Technichal Research Institute of Sweden and Björn Alariksson from SP Processum.

Access it here.

Other posts

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Read more »

News | 2023-04-26

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »