The latest finished project within f3 is a knowledge synthesis addressing flexibility in ethanol based biorefinery processes using lignocellulosic feedstocks from the Swedish forestry and agricultural sectors. The flexibility of biorefinery operations is important as it determines their capacity to respond to fluctuations in feedstock supply and market demands. Here, the flexibility of feedstocks, processes, volumes and products, referred to as manufacturing flexibility, is reviewed. Particular emphasis has been given feedstock and product flexibility.

The report is in English with a Swedish summary and has been written by Robin Kalmendal, Rickard Fornell and Karin Willquist from SP Technichal Research Institute of Sweden and Björn Alariksson from SP Processum.

Access it here.

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »