A high implementation rate of additional iLUC-free (indirect Land Use Change) feedstock for biofuel production is needed to realize biofuel targets. This is the general conclusion of a newly published article from the project Biofuels from biomass from agricultural land – land use change from a Swedish perspective, carried out within the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems.

The article presents a study in which biofuel potential from iLUC-free feedstocks was quantified for Sweden and compared against the predicted biofuel demand from agricultural resources in 2030.

A link to the article, and more information about the project as a whole, lead by Serina Ahlgren, SLU, can be found on the project site.

Other posts

Poppelodling kan öka tillgången till inhemsk bioråvara

I Sverige finns mycket goda förutsättningar att storskaligt odla poppel eller andra snabbväxande lövträd som biomassabas till drivmedel. Forskning visar…

Read more »

News | 2022-05-23

Variationer i LCA-ramverk ger olika svar om biodrivmedels miljöpåverkan

Många aktörer använder livscykelanalys (LCA) när de ska fatta beslut grundade på förnybara drivmedels miljöpåverkan. En jämförelse mellan tre ramverk…

Read more »

News | 2022-05-25

Svenska reduktionsplikten minskar klimatutsläppen från transporter mest

Ökade drivmedelspriser har lett till ifrågasättanden av den svenska reduktionsplikten. Men reduktionsplikten har varit avgörande för Sveriges kraftigt minskade klimatutsläpp…

Read more »

News | 2022-06-07

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

See all news »