More ambitious energy and environmental targets and larger use of alternative energy in the transport sector increase system effects over sector boundaries, and while the stationary energy sector (e.g., electricity and heat generation) and the transport sector earlier a to large degree could be considered as separate systems with limited interaction, integrated analysis approaches now grow in importance.

This report from a recently finished f3 project summarizes and analyzes input data and transport biofuel-related results of 29 peer-reviewed scientific journal articles presenting studies based on different energy-economic models with time horizons in most cases ending between 2040 and 2100. The work investigates what future role comprehensive energy-economy modeling studies portray for transport biofuels in terms of their potential and competitiveness, including a mapping of what future transport biofuel utilization and market shares the studies describe as well as an analysis of what factors influence this.

The report can be downloaded here.

Other posts

Mångdubblad produktion av biodrivmedel med ny teknikkombination

En utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att betydligt mer av kolet i råvaran kan…

Read more »

News | 2022-04-06

Vätgasproduktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas

Framtidens multitankstation kan komma att producera förnybar vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering av…

Read more »

News | 2022-04-20

Biodrivmedel är klimat- och kostnadseffektivt för framtida flyg och sjöfart

Förnybara drivmedel för sjöfarten och flyget kommer att spela en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och…

Read more »

News | 2022-04-21

Nytt biodrivmedel kan minska sjöfartens utsläpp

Restprodukter från skogen kan bli ett efterfrågat svavelfritt marinbränsle. Ett nytt drivmedel har skapats och testats i labbmiljö. Biprodukter från…

Read more »

News | 2022-06-29

See all news »