One of the first projects to start within f3 was titled Optimal localisation of second generation biofuel production in Sweden. It became what would be the first in a series of three projects called BeWhere Sweden. The project series has investigated different factors affecting cost efficiency in production of forest based biofuels. The focus has been on placement of the production plants with the help of development of an geographically explicit model that takes a number of different conditions into account.

The third part is still ongoing as a project within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems. The final report is to be published during the fall of 2017.

A new article in the f3 stories series describes the work that has been done and the values that have been created from involvement of different stakeholders. Access it here (in Swedish).

Other posts

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »