While much attention has been paid to every detail of the emissions from biofuel systems, comparatively few studies have investigated fossil fuels from an environmental perspective. Most biofuel LCA studies use a standard value for the fossil reference, without paying much attention to how it has been calculated and with what methodology. This study, published within the report series of SLU, reviews published data on fossil fuel use in transportation in order to more closely investigate the conditions of that standard value. You can find the report here.

A reference group of representatives from Ecotraffic, Preem, SLU, Uppsala University, IVL and Volvo has been affiliated to the project.

Other posts

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

See all news »