February 9 was the date for the launch of Bio4Fuels, a centre for environment-friendly energy research (FME) based at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The centre is lead by SINTEF and aims to develop innovative technology and support industries to realize economic and sustainable conversion of lignocellulosis biomass and organic residues to transportation fuels, along with added value chemicals, heat and power.

Johanna Mossberg, director of f3, was invited to speak at the Kick-off meeting. Her presentation, as well as a number of other speakers contributions to the two day program, can be accessed via Bio4Fuels website.

Photo: Cathrine Glosli.

Other posts

På rätt väg? Delta i Stockholm den 8 juni!

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Read more »

News | 2022-03-25

Vattenburen kollektivtrafik kan bli fossiloberoende på flera sätt

Genom att knyta samman noder och avlasta väg- och spårbunden trafik är den vattenburna kollektivtrafiken viktig i ett effektivt kollektivtrafiksystem.

Read more »

News | 2022-02-11

Nytt faktablad täcker in styrmedel för minskade utsläpp från fordonsflottan

I Sverige har vi ett antal nationella styrmedel inriktade mot att minska fordonens användning av fossila drivmedel och utsläpp av…

Read more »

News | 2021-10-15

Skogsrestbaserade drivmedel visar upp god klimatprestanda

Droppar i tanken eller en ny tank? Svaret på frågan om vilket drivmedel som bör tillverkas av skogsrester skiljer sig…

Read more »

News | 2021-09-16

See all news »