February 9 was the date for the launch of Bio4Fuels, a centre for environment-friendly energy research (FME) based at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The centre is lead by SINTEF and aims to develop innovative technology and support industries to realize economic and sustainable conversion of lignocellulosis biomass and organic residues to transportation fuels, along with added value chemicals, heat and power.

Johanna Mossberg, director of f3, was invited to speak at the Kick-off meeting. Her presentation, as well as a number of other speakers contributions to the two day program, can be accessed via Bio4Fuels website.

Photo: Cathrine Glosli.

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »