Two more project reports are now available on the f3-web!One is among the first projects that were ever introduced by f3: Sustainable performance of lignocellulose-based ethanol and biogas co-produced in innovative biorefinery systems. The project summarizes the most promising biochemical production routes for integrated production of ethanol and biogas (together with electricity, heat, lignin etc.) from lignocellulosic biomass. The routes are analyzed from a resource, energy, environmental and cost efficiency point of view, based on research and development activities at the participating partners in the project.

The other report is a presentation of on-going R&D activities and actors related to biofuels in sub-Saharan Africa. It gives an overall picture of biofuel policies, current biofuel production, and biofuel use.

Other posts

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Read more »

News | 2023-12-18

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

See all news »