Two more project reports are now available on the f3-web!One is among the first projects that were ever introduced by f3: Sustainable performance of lignocellulose-based ethanol and biogas co-produced in innovative biorefinery systems. The project summarizes the most promising biochemical production routes for integrated production of ethanol and biogas (together with electricity, heat, lignin etc.) from lignocellulosic biomass. The routes are analyzed from a resource, energy, environmental and cost efficiency point of view, based on research and development activities at the participating partners in the project.

The other report is a presentation of on-going R&D activities and actors related to biofuels in sub-Saharan Africa. It gives an overall picture of biofuel policies, current biofuel production, and biofuel use.

Other posts

Infångat kol ger klimatneutralt flygbränsle

Klimatpåverkan från flyget kan elimineras fullt ut om produktionen av flygbränsle kombineras med infångning och lagring av koldioxid. I produktionsprocesser…

Read more »

News | 2022-04-12

Mångdubblad produktion av biodrivmedel med ny teknikkombination

En utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att betydligt mer av kolet i råvaran kan…

Read more »

News | 2022-04-06

På rätt väg? Delta i Stockholm den 8 juni!

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Read more »

News | 2022-03-25

Lastkapacitet och tankinfrastruktur viktiga för massgodstransporter med bränsleceller

Fordon för massgodstransporter i tätortsmiljö ställer särskilda krav när det gäller lastkapacitet och lokalisering av tankinfrastruktur. Möjliga fossilfria alternativ till…

Read more »

News | 2022-02-02

See all news »