Two more project reports are now available on the f3-web!One is among the first projects that were ever introduced by f3: Sustainable performance of lignocellulose-based ethanol and biogas co-produced in innovative biorefinery systems. The project summarizes the most promising biochemical production routes for integrated production of ethanol and biogas (together with electricity, heat, lignin etc.) from lignocellulosic biomass. The routes are analyzed from a resource, energy, environmental and cost efficiency point of view, based on research and development activities at the participating partners in the project.

The other report is a presentation of on-going R&D activities and actors related to biofuels in sub-Saharan Africa. It gives an overall picture of biofuel policies, current biofuel production, and biofuel use.

Other posts

En överblick av kunskapsläget för förnybar bensin

Som en del av underlaget till Regeringens utredning Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och…

Read more »

News | 2021-04-08

Olika lösningar för transportsektorns klimatomställning

Transportsektorns klimatmål hänger starkt ihop med dess energiförsörjning. Möjligheterna för att nå målen kan därför hittas på många områden. Den…

Read more »

News | 2021-02-11

Möjligheter för massabruk att bidra med förnybara drivmedelskomponenter

Reduktionsplikten ställer krav på inblandning av förnybart i fossila bränslen, men för olika drivmedel behövs olika komponenter. HVO är möjligt…

Read more »

News | 2020-11-18

252 värdekedjor för framtida drivmedel i uppdaterat referensverk

Nyligen publicerades den femte versionen av en rapport som fått status som referensverk för många aktörer inom drivmedelforskning och -utveckling:…

Read more »

News | 2020-10-20

See all news »