In April 2018, we could publish a conclusing report in Swedich from the project Techno-economics of long and short term technology pathways for renewable transportation fuel production within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems. Due to peer review of two manuscripts submitted for scientific publication, the detailed report was postponed. However, both manuscripts have now been accepted for publication and are linked from the project site. There you can also find the detailed report (in English), with the title Techno-economics of long and short term technology pathways for renewable transportation fuel production – Detailed report .

 

Other posts

Tidningen Skärgårdsredaren återger f3:s faktablad om elektrobränslen

I senaste numret av Skärgårdsredaren, medlemstidning för föreningen Skärgårdsredarna, publiceras innehållet på f3:s faktablad om elektrobränslen. Tidningens redaktion anser…

Read more »

News | 2021-09-23

Medierapportering spelar roll i systemskiften

Medierapporteringen om fördelarna med elektrifiering av kollektivtrafiken är kraftfull och har potential att påverka beslutsfattare. Det är en av slutsatserna…

Read more »

News | 2021-09-09

Radical improvements in biojetfuel production technology

The technology for producing enough biofuel to meet the need from the Swedish domestic flights is already in place. Now,…

Read more »

News | 2021-05-19

Forskarna hjälper politiken att tolka ritningen över framtidens förnybara drivmedel

Som före detta politiker och nuvarande ordförande för f3 har Annika Åhnberg erfarenheter av att arbeta med både beslutsfattare och…

Read more »

News | 2021-01-21

See all news »