In April 2018, we could publish a conclusing report in Swedich from the project Techno-economics of long and short term technology pathways for renewable transportation fuel production within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems. Due to peer review of two manuscripts submitted for scientific publication, the detailed report was postponed. However, both manuscripts have now been accepted for publication and are linked from the project site. There you can also find the detailed report (in English), with the title Techno-economics of long and short term technology pathways for renewable transportation fuel production – Detailed report .

 

Other posts

ECR forum and Volvo Trucks site visit preceded the biofuels conference

In connection to the conference ”Building a sustainable European biofuel industry” 5-6 November, participants also gathered for other activities; a…

Read more »

News | 2019-11-14

Visualiseringar för ökad förståelse för transportomställningen

Vad är den centrala okunskapen när det gäller omställningen av transportsektorn till fossilfrihet? Vad känner politiker och allmänhet generellt inte…

Read more »

News | 2019-05-15

Ändringar i två EU-direktiv väntas få påverkan på fordonsproducenter

Det första direktivet handlar om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon. Förslaget innehåller i nuläget bindande mål…

Read more »

News | 2019-03-12

Fossilfrihet och omställning av transportsektorn i Löfvens regeringsförklaring

I sin regeringsförklaring den 21 januari deklarerade Stefan Löfven att Sverige nu får en regering som består av Socialdemokraterna och…

Read more »

News | 2019-01-22

See all news »