The fact sheets on DME and Methanol have been updated with new numbers and information on current projects and can be downloaded as pdf’s. Other fact sheets are also available here.

Other posts

Multifunktionella system för markanvändning utgår från samverkande nyttor

Biomassa utgör råvara till mat, fibrer, material och energi och för att producera dem använder vi idag hälften av jordens…

Read more »

News | 2020-09-01

Beteende i fokus på Transportforum 2020

Transportforum är Nordens största årligen återkommande konferens om transport och infrastruktur. Den har arrangerats sedan 1984 och skulle kunna redovisa…

Read more »

News | 2020-01-13

Video recordings from conference are available

All presentations at the conference Building a sustainable European biofuel industry were filmed, and most of the recordings are now…

Read more »

News | 2019-12-13

Complete programme for the conference Building a sustainable European biofuel industry

On 4-6 November, the conference Building a sustainable European biofuel industry will take place in Gothenburg. This is a…

Read more »

News | 2019-10-24

See all news »