Regatec 2024

Two-day conference in Lund, Sweden/Hybrid.

Read more »

Future of the Transport Biofuels in the Nordics

Webinar, see full programme here.

Read more »

Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för klimatmålen

Digital direktsänd konferens av Trafikverket.

Read more »

Liquid biofuels as critical solution for decarbonizing transport

Webinar organized by the World Bioenergy Association, WBA.

Read more »

Sustainable Maritime Transport Forum

Internationell heldag om framtidens sjöfart på Frihamnsdagarna i Göteborg.

Read more »

Roads to the Future and the E-mobility Day conference days

Two days of events organised by Swedish Electromobility Centre.

Read more »

ETIP Bioenergy 11th Stakeholder Plenary Meeting

Two-day meeting in Brussels, Belgium.

Read more »

Industriella bioraffinaderier i Sverige – Pågående forskning och utveckling

Halvdagsevent i Stockholm av Energimyndigheten och IETS TCP.

Read more »

Elektrobränslen för en fossiloberoende transportsektor – Var står vi idag och hur ser framtiden ut?

Webbinarium av f3.

Read more »

Biogas ur industrins perspektiv

Webbinarium anordnat inom projektet BiogasSamverkan SydVäst.

Read more »