Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2026

Webbinarium av Trafikanalys.

Läs mer »

Bio+2023 – Biobaserad utblick mot omvärlden och inblickar i Bio+programmet

Heldagskonferens i Stockholm.

Läs mer »

Sjöfarten, klimatet, drivmedlen och ekonomin

Webbinarium av Länsstyrelsen Västmanlands län, 2030-sekretariatet, Chalmers och IVL.

Läs mer »

Fossilfritt flyg – så går det till!

Webbinarium av 2030-sekretariatet, VEAB, Södra, KLM, RISE och Skynrg.

Läs mer »

Webbinarium – uppföljning av de transportpolitiska målen

Webbinarium av Trafikanalys.

Läs mer »

Enabling the Clean Energy Transition with 2nd Generation Biofuels

Full-day workshop by the CLARA consortium, Darmstadt. Remote participation possible.

Läs mer »

5th European Conference Future of Biofuels 2023

Two-day conference in Copenhagen.

Läs mer »

Lansering av Beteendepraktikan – 55 färdiga förslag för att nå 2030-målet

Webbinarium av 2030-sekretariatet.

Läs mer »

Hur transporterar vi människor och varor på ett hållbart sätt 2040?

Frukostsamtal i Stockholm.

Läs mer »

Mobilitet & samhälle

Heldagskonferens i Stockholm av Dagens Industri med partners. Möjlighet att delta digitalt.

Läs mer »