Transportforum 2025

Konferens av VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Läs mer »

Vätgaskonferensen 2024

Tvådagarskonferens i Stockholm.

Läs mer »

Bio+2024: Biomassa för framtidens bioekonomi

Bio+programmets årskonferens.

Läs mer »

Umeå står modell när framtidens hållbara sjöfart formas

Hybridevent med framåtblickande diskussioner om förnybara drivmedel, med Umeå som modell.

Läs mer »

Nordic Biogas Conference 2024

Three-day cenference in Aalborg, Denmark.

Läs mer »

Prognoser för vägfordonsflottan

Webbinarium av Trafikanalys.

Läs mer »

Industrihearing om fossilfria material och behovet av mer biogas

Hearing med Industrins biogaskommission.

Läs mer »

Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion

Webbinarium av SLU Future Food.

Läs mer »

Swedish Transport Research Conference

Two-day arranged in collaboration between the University of Gothenburg and Chalmers University of Technology.

Läs mer »

Uppföljning av de transportpolitiska målen

Webbinarium av Trafikanalys.

Läs mer »