Nu finns f3:s årsrapport för 2019 att ladda ner. I den berättar vi om centrets aktiviteter under året som gått, och vad som pågått inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Tidigare årsrapporter är också tillgängliga; en fullständig lista finns här.

Other posts

Webinarium om verktyg för lokal biogasutveckling den 4 november

Det andra webinariet i höstens serie med presentationer av resultat från projekt inom samverkansprogrammet genomförs den 4 november och…

Read more »

News | 2020-09-17

Lärorikt om läget för HTL

HTL står för hydrotermisk förvätskning och är en process för att bearbeta organiskt material till bioolja. Biooljan i sin tur…

Read more »

News | 2020-09-10

The spring call resulted in twelve new projects

Recently, we announced the first six new projects within the collaborative research program Renewable Transportation fuels and systems. With…

Read more »

News | 2020-06-18

First time for an online coordinator meeting

The f3 coordinator group usually get together twice a year for meetings hosted by one of the f3 partner organisations.

Read more »

News | 2020-05-11

See all news »