Vilka vi är

Vår webbplatsadress är https://f3centre.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Trafik

Vi samlar in statistik över det totala antalet besök på vår webbplats och dess sidor. Besöksstatistik kopplas aldrig ihop med individuella användares beteende på webbplatsen. Statistiken används för att kunna urskilja trender över tid. Statistiken kan också komma att användas som underlag för att anpassa och utveckla webbplatsens innehåll.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Webbplatsen är en källa till information om vår verksamhet men innehåller också inbäddat innehåll, exempelvis videoklipp, bilder och artiklar. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Interaktion med webbplatsens innehåll

Webbplatsen erbjuder besökare möjlighet att dela länkar till visst innehåll i besökares egna kanaler (facebook, Twitter och LinkedIn). Webbplatsens administratör råder inte över vilka delningar som görs, av vem, var och när. Ingen statistik för delningar samlas in av webbplatsens administratör. Webbplatsen erbjuder ingen annan interaktion med besökare varför personuppgifter som t.ex. adresser m.m. inte behöver uppges av besökare.

Vilka vi delar dina data med

Sammanställd statistik över besökstrafik på en övergripande nivå delas med två grupper av intressenter: aktiva medlemmar i vår verksamhet och finansiärer. Statistiken delas i informations- och redovisningssyfte.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Besöksstatistik sparas så länge webbplatsen är publicerad och är bara tillgänglig för webbplatsens administratör.

Vilka rättigheter du har över dina data

Besökare kan inte begära att uppgifter ur besöksstatistiken tas bort eftersom administratören inte med säkerhet kan para ihop dem med enskilda individer.

Vart vi skickar dina uppgifter

Inga uppgifter delas med tredje part.