Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik.

På programmet stod ett studiebesök på Södras plantskola i Falkenberg, där det varje år tas fram 38 miljoner plantor. Efter det besöktes även den andra delen av Södras skogliga verksamhet med en föryngringsavverkning där träden växt klart ett par generationer senare.

Södras plantskolor är fossilfria sedan 2018. Det innebär att växthus, produktionshallar och andra utrymmen värms med förnybara bränslen, och att alla maskiner som används i verksamheten drivs fossilfritt.

För att lämna vårt fossilberoende i transportsektorn och bli förnybara behöver många olika aktörer arbeta tillsammans. Som förädlare av skogsråvara representerar Södra en viktig del i det arbetet.

(Foto: Ingrid Nohlgren, f3/Chalmers Industriteknik.)

Other posts

Swedavia becomes a member in f3

State-owned Swedavia Airports is the newest member to strengthen the f3 Innovation cluster for sustainable biofuels. The increased representation of…

Read more »

News | 2022-12-15

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Read more »

News | 2023-02-08

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Read more »

News | 2023-04-26

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

See all news »