Onlineevent.

Event details

Start: 2020-09-07, 09:30

End: 2020-09-07, 15:00

Location: Stockholm

Other posts

Industriella bioraffinaderier i Sverige – Pågående forskning och utveckling

Halvdagsevent i Stockholm av Energimyndigheten och IETS TCP.

Read more »

27 September

Decarbonising shipping – what role can climate labels play?

Virtual Conference by Euractiv.

Read more »

12 December

Om miljömålen, transportsystemet och Trafikverket

Webbinarium av VTI.

Read more »

08 February

Utmaningar för hamnar och sjöfart i övergången till fossilfri drift

Seminarium i Stockholm och digitalt av CLOSER, IVL och Umeå kommun.

Read more »

14 March

See all event »