Stockholm.

Event details

Start: 2019-03-20, 12:00

End: 2019-03-21, 12:00

Location: Stockholm

Other posts

Gasdagarna 2021 – special edition

Digital tvådagarskonferens av Energigas Sverige.

Read more »

26 May

Event | 2021-05-26

Framtidens förnybara drivmedel

Webbinarium samarrangerat av Rifo (Sällskapet Riksdagsledamöter och forskare), f3 och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Read more »

10 February

Event | 2021-02-10

Synsätt på transporteffektivt samhälle

Webbinarium om transportplanering, ohållbar biltrafik och klimatmål arrangerat av Naturvårdsverket.

Read more »

03 December

Event | 2020-12-03

Hur når vi en fossilfri transportsektor?

Digitalt seminarium med 2030-sekretariatet och Klimatriksdagen.

Read more »

30 March

Event | 2020-03-30

See all event »