Hybridevent med framåtblickande diskussioner om förnybara drivmedel, med Umeå som modell.

Event details

Start: 2024-05-28, 10:00

End: 2024-05-28, 15:00

Location: Umeå och digitalt

Other posts

Industriella bioraffinaderier i Sverige – Pågående forskning och utveckling

Halvdagsevent i Stockholm av Energimyndigheten och IETS TCP.

Read more »

27 September

Liquid biofuels as critical solution for decarbonizing transport

Webinar organized by the World Bioenergy Association, WBA.

Read more »

28 November

Decarbonising shipping – what role can climate labels play?

Virtual Conference by Euractiv.

Read more »

12 December

The Future of Liquid Biofuels

Webinar by World Bioenergy Association.

Read more »

30 April

See all event »