Om projektet

Den huvudsakliga källan till förnybart kol är biomassa, eftersom den möjliggör produktion av flertalet energibärare som kan utgöra alternativ till dagens till stora delar fossilbaserade energianvändning. Forskning har visat att det i Sverige finns hög potential att utnyttja restströmmar av biomassa, till exempel från skog och jordbruk, för att producera biodrivmedel för transportsektorn.

Termokemisk omvandling av biomassa (förgasning/pyrolys) är en känd process för att framställa det gasformiga och flytande råmaterialet pyrolysolja som i sin tur kan användas för drivmedelsproduktion. Men katalytisk deoxygenering av pyrolysolja resulterar normalt i en låg total kolverkningsgrad. Fischer Tropsch-syntesen uppvisar samma resultat, men här är orsaken ogynnsam produktselektivitet. Om pyrolysångan omvandlades till någon form av mångsidig intermediär, som lägre olefiner, skulle den totala kolverkningsgraden dock kunna höjas. Intermediären skulle då kunna användas i framställning av högkvalitativa bränslen med hög selektivitet och flexibilitet, vilket är attraktivt. Lägre olefiner kan även utgöra en viktig råvara i kemi- och petrokemiindustrin, vilket innebär att de också på så sätt kan bidra till målet med en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle.

Det här projektet ska analysera, modellera och optimera en integrerad pyrolys- och förgasningsprocess för produktion av transportbränslen (bensin, diesel och jetbränslen) via produktion av lägre olefiner optimerad för maximalt koldioxidutbyte. Målet är att processen ska erbjuda som lägst en 40-procentig kolverkningsgrad.

Teknikerna som projektet ska titta närmare på är idag redan kommersiellt tillgängliga, vilket innebär att det är möjligt att nå snabb industriell implementering. Men drivmedelsmarknaden är dynamisk och starkt beroende av såväl internationell som regional utveckling, policies och tekniska framsteg. Det krävs flexibilitet i produktionen och projektet har som målsättning att genomföra en systemoptimering baserat på krav från bränslemarknaden. Processkostnader för och -anpassning till distributionskedjan för drivmedel för den studerade processen ska utvärderas.

Fakta

Projektledare
Efthymios Kantarelis, KTH

Kontakt
ekan@kth.se

Deltagare
Klas Engvall, KTH // Andrea Toffolo, LTU // Rolf Ljunggren, Cortus Energy

Tidplan
Juli 2019 - december 2020

Total projektkostnad
1 117 036 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, KTH, LTU och Cortys Energy AB.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48369-1