Om projektet

Sverige har tagit en ledande position i utvecklingen av uppgraderad biogas i transportsektorn, men simultan utveckling av produktion, infrastruktur och fordonsflotta är en komplicerad process. Syftet med rapporten är därför att utvärdera barriärer och drivkrafter för ökad produktion och användning av biogas i transportsektorn.

Investeringsstöd, som LIP och KLIMP, har varit viktiga för byggandet av ny produktion och infrastruktur för biogas. Befrielsen från energi- och koldioxidskatt har också varit viktig i det sammanhanget och dessutom för ägare av gasfordon.

Enligt ett förslag från EU-kommissionen övervägs politiska styrmedel för att främja utvecklingen av alternativa bränslen såsom biogas, vilket kan ha en positiv effekt för utvecklingen av biogassystemet. Det är dock inte uppenbart hur en sådan infrastruktur ska se ut och vilken geografisk täckning den bör ha. Den utredning som presenteras i den här rapporten antyder att det kanske inte är nödvändigt med ett omfattande nätverk av rörledningar för metan för att utveckla marknaden.

Om biogas i transportsektorn ska stöttas ytterligare, behövs ekonomiska incitament som förbättrar den totala kostnaden över livscykeln för fordonet i jämförelse med andra alternativ.

Resultat

Slutrapport

Fakta

Projektledare
Stefan Grönkvist, KTH

Kontakt
stefangr@kth.se

Deltagare
Mårten Larsson, KTH

Tidplan
Mars - september 2013

Total projektkostnad
80 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och KTH