Om projektet

I jakten på förnybara bränslealternativ diskuteras flera olika ersättningar för bensin som kan blandas i densamma. Den vanligaste är etanol, men isobutanol har visat sig vara en god kandidat eftersom det har utmärkta egenskaper med avseende på energitäthet och ångtryck, samt att det omfattas av befintliga bränslestandarder.

Detta projekt har undersökt integreringen av termokemisk framställning av isobutanol i ett traditionellt petroleumraffinaderi. Utgångsmaterialet för processen är glycerol, en biprodukt från framställningen av första generationens biobränslen. Genom att integrera processen i en befintlig anläggning sker energi- och råmaterialbesparingar, samt besparingar med avseende på miljöpåverkan från processen. Projektet har strävat efter att uppskatta omfattningen av dessa besparingar och tillgängliggöra ett beslutsunderlag för den som vill fortsätta och kommersialisera tekniken.

Foto: FreeImages.com/Luciano Tirabassi

Fakta

Projektledare
Christian Hulteberg, Lunds universitet

Kontakt
christrian.hulteberg@chemeng.lth.se

Deltagare
Fredric Bauer, Lunds universitet // Jan Brandin, Biofuel Solution // Eva Lind-Grennfelt, Stefan Nyström och Christina Simonsson, Preem

Tidplan
April - december 2012

Total projektkostnad
730 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, Lunds universitet, Preem och Biofuel Solution

Projektet har haft en referensgrupp knuten till sig bestående av Henrik Kusar, KTH, och Elin Svensson, Chalmers.