Om projektet

Projektet överblickar forskning och utveckling kring biodrivmedel i Österrike med utgångspunkt i rådande situation och regelverk.  Rapporten täcker nationell produktion, aktörer, forskning och utveckling samt tar upp forskningsprojekt i urval.

Fakta

Projektledare
Joakim Lundgren, Bio4Energy (LTU)

Kontakt
joakim.lundgren@ltu.se

Tidplan
September 2012 - november 2013

Total projektkostnad
60 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter