Om projektet

Butanoler är alkoholer bestående av fyra kolatomer och finns tillgängliga i fyra strukturella former, vilka idag huvudsakligen används som lösningsmedel eller utgångskemikalier i lacker och plaster. Jämfört med etanol och metanol har butanol högre energiinnehåll och bättre vattenseparerande egenskaper, samt är mindre korrosivt. Därmed är användningen av butanoler som drivmedel eller drivmedelskomponent tekniskt sett mer lovande än metanol och etanol.

Som råvara för butanoltillverkning via ABE-jäsning (Aceton:Butanol:Etanol) används idag inte bara majs som var vanligt tidigare, utan också lignocellulosaavfall vilket Sverige har stor tillgång på. Syftet med detta projekt har därför varit att undersöka forskningsaktiviteten och utvecklingen av biobutanolproduktion i Sverige och relatera denna till motsvarade globala utveckling av biobutanol.

Resultatet visar att Sverige saknar både tradition av att producera biobutanol och fokuserad forskning på området. Den största ökningen av biobutanolproduktion sker i Kina, som nyligen har byggt kommersiella produktionsanläggningar. Projektets kartläggning visar att också USA, Tyskland och Asien är dominerande inom forskning kring butanoljäsning.

Resultat

Slutrapport

Fakta

Projektledare
Niklas Strömberg, SP

Kontakt
niklas.stromberg@ri.se

Deltagare
Anders Loren, SP // Lars Lind, Perstorp

Tidplan
November - december 2013

Total projektkostnad
75 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och Perstorp