Om projektet

När bränsle produceras från biomassa bildas koldioxid vilket innebär en förlust av massa på vägen mellan skogen eller fältet och bränsletanken. Denna förlust har stor inverkan på den totala energieffektiviteten hos biobränslena, eftersom den kräver extra markresurser och energi för odling, skörd och transport av biomassan. Om kolförlusten på något sätt kunde minskas och kolet bevaras skulle detta kunna ge betydande resursbesparingar med upp till hälften av marken som krävs för biomassans odling.

Detta projekt föreslår en ny hybridprocess som utnyttjar fermentering för att bevara kol genom konsumtion av koldioxid, följt av en kemisk process för att producera biobränsle.

Fakta

Projektledare
Robert Nilsson, Bio4Energy (LTU)

Kontakt
robert.nilsson@ltu.se

Deltagare
Kris Arvid Berglund, Joakim Lundgren, Sennai Mesfun och Ulrika Rova, Bio4Energy (LTU) // Fredric Bauer och Christian Hulteberg, Lunds universitet // Sune Wännström, Sekab/SP

Tidplan
Maj 2012 - september 2013

Total projektkostnad
500 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, Bio4Energy (LTU), Lunds universitet och Sekab E-technology