Om projektet

Det finns potentiellt stora klimatvinster med drivmedel från svensk skogsråvaraBedömningen av denna klimatvinst är starkt beroende av metodvalvilka produkter som antas ersättas och vad skogsråvaran annars antas användas till.

Detta projekt har syftat till att studera hur biodrivmedel potentiella klimatvinst beror på dessa val och antaganden. Olika metoder för beräkning av klimatpåverkan har utvärderats i livscykelanalyser på biodrivmedel. Projektet har också gjort jämförelser utifrån klimatpåverkan och antaganden om andra typer av användning av svensk skogsråvara, till exempel som byggnadsmaterial, textilfibrer och kemikalier.

Projektet behövs både för att förbättra metoder för bedömning av klimatpåverkan samt för att stärka beslutsfattande som rör svensk biodrivmedelsproduktion.

Foto: Freeimages.com/Renaude Hatsedakis

Fakta

Projektledare
Gustav Sandin Albertsson, SP

Kontakt
gustav.sandin@ri.se

Deltagare
Diego Peñaloza och Frida Røyne, SP // Magdalena Svanström, Chalmers // Louise Staffas, IVL

Tidplan
December 2014 - november 2015

Total projektkostnad
1 077 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, SP och Chalmers

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
39588-1