Om projektet

Storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel kräver god tillgång på råvara. Sverige är rikt på både skogsbiomassa och cellulosabaserat avfall av olika kategorier, och är därför intressant för denna typ av produktion. Men lokaliseringen av stora anläggningar ställer flera krav på omgivningen. Förutom själva tillgången på råvara måste hänsyn tas till leveranskedjor och konkurrens. Bilden kompliceras ytterligare om produktionen ska samordnas med annan industri i syfte att göra energivinster.

Det här projektet utreder lokalisering av produktionsanläggningar för andra generationens lignocellulosabaserade biodrivmedel i Sverige genom utveckling av en optimeringsmodell som hanterar data om dessa förutsättningar. Projektets övergripande syfte är att identifiera lokaler med förutsättningar som är så stabila som möjligt i förhållande till energimarknaden, politiska beslut, investeringskostnader, råvarukonkurrens och integration av produktionen i existerande energisystem. Modellen kan användas för beslutsunderlag för olika intressenter, såväl producenter som politiker.

Fakta

Projektledare
Elisabeth Wetterlund, tidigare på Linköpings universitet

Kontakt
elisabeth.wetterlund@ltu.se

Deltagare
Karin Pettersson, Chalmers // Johanna Mossberg och Johan Torén, SP // Christian Hoffstedt, Anna von Schenck och Niklas Berglin, Innventia // Robert Lundmark och Joakim Lundgren, Bio4Energy (LTU) // Sylvain Leduc och Georg Kindermann, International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA)

Tidplan
Januari 2012 - februari 2013

Total projektkostnad
2 240 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, Bio4Energy, Linköpings universitet, SP, Chalmers och Innventia

Projektet är det första av tre i serien BeWhere Sweden.