Om projektet

Att åkermark används för produktion av energigrödor är redan idag verklighet i vissa länder. För att kunna leva upp till framtidens hållbarhetskriterier för biobränslen kommer det att vara viktigt att lyfta fram system som inte inverkar negativt på livsmedelsproduktion. Detta är särskilt relevant för energigrödor som odlas på åkermark där så kallade iLUC-faktorer (indirekt förändrad markanvändning) kan komma att tillämpas i framtiden.

En lovande strategi är att förbättra markens produktivitet, och därmed skördarna, genom växtföljder där livsmedels- och energigrödor integreras. Syftet med denna studie har varit att utvärdera ett scenario där markens bördighet förbättras genom biogödsling med ett organiskt gödselmedel som tas från en lokal biogasanläggning. Dessutom integreras grödor i livsmedelsväxtföljden som förbättrar jordens bördighet – grödor som samtidigt kan fungera som biogasråvara. Utvärderingen har utförts som en fallstudie på gårdsnivå, där produktion av livsmedels- och fodergrödor potentiellt kan bibehållas jämte produktion av energigrödor för biogasproduktion.

Fakta

Projektledare
Lovisa Björnsson, Lunds universitet

Kontakt
lovisa.bjornsson@miljo.lth.se

Deltagare
Mikael Lantz och Pål Börjesson, Lunds universitet // Thomas Prade och Sven-Erik Svensson, SLU // Håkan Eriksson, E.on Gas Sverige AB

Tidplan
September 2012 - oktober 2013

Total projektkostnad
1 203 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, Lunds universitet, SLU och E.on