Om projektet

Kommersiella transportbränslen på marknaden är blandningar av olika beståndsdelar, och praktiskt taget alla har biobaserade komponenter (etanol i bensin, FAME/HVO i diesel, CNG/CBG-blandningar). När miljökommunikation blir allt viktigare i såväl industriell marknadsföring som marknadsföring mot konsumenter, ökar efterfrågan på allmän och erkänd miljödata för fordonsbränslen, både för produktionsledens resurseffektivitet och utsläpp, och utsläpp från fordonens bränsleanvändning.

Genom detta projekt ges svenska företag inom transport- och andra sektorer tillgång till en högkvalitativ uppdaterad datakälla som innehåller sådana uppgifter. Projektets upplägg kommer att kunna främja ett långsiktigt samarbete mellan viktiga aktörer när det gäller samling och sammanställning av olika bränslens miljödata.

Foto (c) Margarit Ralev

Fakta

Projektledare
Lisa Hallberg, IVL

Kontakt
elisabet.hallberg@ivl.se

Deltagare
Tomas Rydberg, Felipe Oliveira och Åke Sjödin, IVL // Lisa Bolin och Frida Røjne, SP // Sara Palander och Johan Tivander, Chalmers // Nils Brown, KTH // Lisbeth Dahllöf och Per Salomonsson, Volvo // Helen Mikaelsson och Eva Iverfeldt, Scania

Tidplan
Oktober 2012 - november 2013

Total projektkostnad
925 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, IVL, Chalmers, KTH, SP, Scania och Volvo