Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning.

I det senaste avsnittet medverkade f3:s föreståndare Ingrid Nohlgren i ett samtal om behovet av resurseffektiva tekniker, vilka positiva samhällseffekter som kommer av svensk produktion av biodrivmedel och diskuterar vilka politiska åtgärder som krävs.

Avsnittet är en del av serien Charge for Change som fördjupar sig i de centrala energifrågorna i Sverige.

Här kan du höra avsnittet.

Andra inlägg

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Läs mer »

Nyheter | 2023-08-28

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-16

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Läs mer »

Nyheter | 2023-12-18

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Läs mer »

Nyheter | 2024-03-12

Se alla nyheter »