Under programperioden 2018-2021 i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system genomfördes 26 projekt. Denna rapport sammanfattar resultaten från projekten. Här kan du ladda ner den som PDF.  Kontakta oss om du är intresserad av tryckta exemplar.

Samverkansprogrammet har finansierats av Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. Forskningsrapporter från alla projekt kan sökas i f3:s bibliotek. Sökträffarna hänvisar till sidor där också presentationer och inspelningar från seminarier länkas.